Cikk oldal
2019-01-09

Kárókatona riasztás a Csongrád megyei vizeken

Illusztráció
Illusztráció

A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Horgásztársakat a kárókatona – vonuló – madárcsapatok megfigyelése, tartózkodási helyük követése és dokumentálása folyamatos, a hivatásos halőrök az érintett helyeken riasztást végeznek.

A halgazdálkodásra jogosultnak kötelezettsége és feladata a nagy egyedszámú vonuló – halfogyasztó – gerinces állatfajok (madarak) halgazdálkodási kártételének mérséklése, melyet igyekszik a rendelkezésére álló humán erőforrás és az eszközök segítségével folyamatosan végezni.

Jogszabályi háttér:

(13./2001. KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről)


4/A. § *  (1) Közegészségügyi okból, továbbá a légiközlekedés biztonsága, valamint az okszerű mezőgazdasági termelés biztosítása érdekében - amennyiben természetvédelmi érdeket nem sért - a bütykös hattyú (Cygnus olor), a házi veréb (Passer domesticus), a kárókatona (Phalacrocorax carbo), a sárgalábú sirály (Larus michahellis), a sztyeppi sirály (Larus cachinnans), a seregély (Sturnus vulgaris) és a hörcsög (Cricetus cricetus) riasztása, elejtése, gyérítése, állományának szabályozása engedélyezhető.

(Phalacrocorax carbo) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, valamint a halászati őr a halállományokban keletkezett károk mérséklése érdekében, amennyiben tevékenységét:

  • a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,
  • b) védett természeti területen, illetve különleges madárvédelmi területen kívül,
  • c) szeptember 1. és január 31. között,
  • d) a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerrel, valamint
  • e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül végzi.

(4) A kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítése során ólomsörét használata tilos.

  • a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,
  • b) védett természeti területeken, illetve különleges madárvédelmi területeken kívül,
  • c) augusztus 1. és október 31. között,
  • d) a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerrel, valamint
  • e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül végzi.

Forrás: Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége
(horgaszcsmszov.hu)
Szólj hozzá:
A horgászorsót a III. századi Kínában találták fel. Európában mégis csak a XVIII. század folyamán kezdett elterjedni. A multipikátoros orsót Kentucky állambeli George Snyder órásmester gyártotta le először. Az állódobú orsó műszaki tervét Alfred Holden Illingworth angol úriember készítette el.