Cikk oldal
2010-01-03

Harcsapergetés 4.

Wobbler-veszélyek
Legutóbb beszéltünk a horogra ható erőkről, azonban nem csak ez lehet a gyenge pontja szerelékünknek. Sok esetben maga a műcsali a szűk keresztmetszet. Ez persze leginkább a wobblerekre áll fenn, a gumihalak, twisterek, körforgók és támolygó kanalak tartószerkezete szinte mindig valamilyen erős fém. A wobblerek viszont műanyag vagy balsafa testükkel nem mindig elég erősek (hiszen nem is mindig készülnek nagytestű halak horgászatára).

Nézzünk meg elsőként, hogy a műcsalira milyen hatást képes a harcsa kifejteni!

Az „ütőerő”

Talán egyetlen hazai halfaj sem képes akkora erőt kifejteni az állkapcsának összezárásával, mint a harcsa. Ez az „ütő erő” a táplálékszerzési mechanizmus része, mégpedig azért, mert a harcsa sok esetben nem egyszerűen beszippantja a táplálékot (noha szájméretéből adódóan megtehetné), hanem akkora erővel üti meg, hogy az azonnal elpusztul, vagy sokkolódik. Az eredmény, hogy a táplálék mozgásképtelen, könnyen nyelhető, és vélhetően elpusztul, mielőtt magához térne.

Kicsi, de erős Magnum (felül)
Kicsi, de erős Magnum (felül)

Ezzel a táplálkozási metódussal a harcsa könnyedén száll szembe egészen nagy táplálékhalakkal is. Ugyanígy egyfajta védekezésre is szolgál az erős állkapocs; mind saját fajtársai ellen, mind a fészket támadó élőlények ellen is hatásos fegyver.
Mindebből következik, hogy a harcsa gyakran támadja harapással a csalit. Ez a harapás pedig egyáltalán nem baráti. Szerény saccolásom szerint a pillanatnyi erő akár mázsa körül is lehet, persze megfelelően nagy harcsa esetében.

„Leütött” nyelvek
„Leütött” nyelvek
Rendíthetetlen erő
Rendíthetetlen erő

Gondolom, sokan megfigyelték már, ahogy a kifogott harcsa a szárazon összezárja a pofáját. Szinte csattan, úgy csapódik össze a két kefefogsor. Ezt nyugodtan felszorozhatjuk párszor, ha az igazán agresszív ütési erejét szeretnénk elképzelni. Annak, hogy a harcsa miért vagy mikor támad kefefoggal a zsákmányra, még számos oka van, azonban ezt a kérdést későbbi részre hagynám, mivel nem szervesen tartozik a témához.

A záró erő

A harcsa az állkapcsának erejével képes fogva tartani áldozatát, azonban ez az erő korántsem akkora mértékű, mint a rávágáskor kifejtett. Ha egy nagyobb példány szájában tartjuk a kezünket, még akkor sincs baj, ha teljes erővel ráfog, vagyis összezár. A gond ott kezdődik, ha dobálni kezdi magát (hiszen ilyenkor a kicsi, de hegyes kefefogak lehorzsolják felső bőrréteget), vagy ha kinyitja a száját, majd újra összecsapja, de ez már szinte maga a rávágási erőhatás. Ilyenformán a wobbler már nem vagy nem nagyon sérülhet, ha a harcsa fogai között van. Kivéve talán a szájszögletet, illetve a horgok feszüléséből adódó alakváltozást, de erről később.

DT16 – a feltörekvő
DT16 – a feltörekvő
J-13 – a klasszikus
J-13 – a klasszikus

Sokan mondják, olvashatjuk is néha, hogy a harcsa „összemorzsolta” a wobblert. Ez persze nem szó szerint igaz, hiszen a harcsa koponyájának felépítése nem alkalmas arra, hogy egymáson vízszintes irányban (akaratlagosan) elmozduljanak a fogak. Ez a redős-gumós felületű zápfogakkal rendelkező élőlények privilégiuma, hagyjuk is meg nekik.

Tény azonban, hogy a wobbler akár elemeire is széteshet a harcsával való viaskodás során. Mi történik hát ilyenkor? Nézzük meg ezt a műhalak szemszögéből!

Wobblerek sérülései

Az előzőek miatt érthető, hogy a wobbler testének többféle erőt is el kell viselnie. Alapvetően két problémakör rajzolódik ki; egyfelől a balsa testű, másfelől a műanyag wobblerek meghibásodási pontjainál. A balsafa anyagú wobblerek esetében is két csoport mutatkozik a kivitelezés szempontjából. Az egyik, amelyekben a horgokat tartó fémszál a testben végig vezetett (zárt), vagy akár egybe öntött, a másik, ahol ugyanez csak részlegesen végig vezetett vagy végig húzott, de nyitott (csak visszahajtott, a wobbler anyaga zárja le).

Masszív fejek
Masszív fejek
Itt sincs pardon
Itt sincs pardon

Az első esetben nagy baj nem történhet, hiszen „legfeljebb” széttöri a rávágás ereje a könnyűfa testet, netán fárasztáskor lereszeljük a kefefogazaton, a fémváz azonban tart, halunkat jó eséllyel megfogjuk, a tönkrement wobbler pedig egy életre szóló emlék marad, magán hordozva a harc nyomait.

Sokkal komolyabb a gond, ha nincs zárt fémszál, hiszen akár ki is tépheti a harcsa a testből a huzalt, amiről már szabadon leszaladhat a horog. Ráadásul, nem minden wobblerben megy végig a vezető orrkarikától a fémszál, ezeknél a modelleknél minden a test anyagára van bízva  (pós harcsásoknál láttam már test- és horognélküli, nyelvből és fejből álló wobblert…).

Nyárfa és alumínium
Nyárfa és alumínium
Bagley, bedrótozva
Bagley, bedrótozva

A másik nagy csoport, a műanyagból készült csalik köre is elég széles, sajnos, jut benne hely a „fröccsöntött” selejteknek is. Méltán hívják többen az efféle terméket kulcstartónak, hiszen attól nagyobb igénybevételt egyszerűen nem bírnak. Gyakran csavaró vagy húzó erő hatására kiszakad a horgot tartó szem, de van, hogy szimplán a test nyílik szét az öntési vonal mentén. Ha kéttestű wobblerekről van szó, még sérülékenyebbek ezek az olcsó darabok. Itt aztán különösen igaz, hogy az olcsó a drága, hiszen azon túl, hogy a wobblerünket tönkreteszi a harcsa, az élmény is elmarad, a halat valószínűleg meglátni sem lesz lehetőségünk.

Úgy tűnik, erős…
Úgy tűnik, erős…
Végig fémvázon
Végig fémvázon

A minőségi műanyagok és megvalósítások viszont annyira eredményesek lehetnek, hogy a legkeményebb igénybevételt is állják. A polipropilének a nagyhalas horgászat területén is teret hódítottak, ugyanakkor léteznek különféle faanyagokból (pl. abashi, odom) készült tengeri modellek, mint például a Rapala Magnumok. Ezekkel a típusokkal külön erősítés nélkül harcsázhatunk.

A nyelvre ható erő

A sorozat korábbi írásainak hozzászólásaiban említésre került a wobblerek nyelvére ható erő. Ez főként akkor kritikus, amikor műanyag testű darabokról beszélünk, ahol általában nincs végig futtatva a fémszál, csupán egy vezetőszemet öntöttek a nyelv anyagába. Elsősorban nem is attól kell tartani, hogy ez a vezetőszem kiszakad, hanem hogy a maga a nyelv letörik nagyobb emelésre.

A Finnigan’s felfüggesztése
A Finnigan’s felfüggesztése
Clancy’s Dancer, J-13 véggel
Clancy’s Dancer, J-13 véggel

Nem véletlenül írtam ’emelést’, ’húzás’ helyett. Előfordulhat ugyanis olyan szerencsétlen akadás (főként, ha mindkét horog tart) a harcsa szájában, hogy a wobbler nem fordul el, hanem bevontatási helyzetében marad, a húzás iránya pedig épp merőleges lesz a nyelv síkjára. A harcsát meglehetősen nagy erővel kell a felszín felé kényszeríteni (az akadók miatt), ezért akár 6-10 kilogrammos erő is felléphet, ami néhány wobbler nyelvének valószínűleg sok lenne. Nem vállalkoztam (még) rá, hogy megmérjem, hány kilogrammos erőnél törik el egy wobbler nyelve, különösen azért sem, mert egész „nyelvtörő-tesztre” lenne szükség, ha egzaktak szeretnénk lenni.

XJS, erős műanyagból
XJS, erős műanyagból
Itt csak a javítás segített
Itt csak a javítás segített

Tény az is, hogy egyes wobblerek nyelve nem kíván efféle megerősítést, viszont a nagy nyelvűek – főként, ahol a vezetőszem nem a nyelv tövében van (tehát valamekkora erőkaron) – potenciális veszélyforrások. A nyelv eltörése mellett lehetséges az is, hogy a rögzítési pontból, „tőből” törik ki (itt a legnagyobb az erőhatás), ami szintén a hal elvesztését eredményezi.

A problémára nem szép, de megoldás, ha a nyelvet 1 mm-es fúróval átfúrjuk, majd 0.60-as fonott zsinórral a középső horogszemet és a vezetőkarikát összekötjük. A zsinórt pillanatragasztóval a nyelv alatt a testhez rögzítjük, lehetőleg a középvonalra. Ez sem száz százalékos megoldás, de viszonylag nagy biztonságot ad.

Feszítő és csavaró erők

Főként a jointed – kéttestű – típusokat érinti ez a probléma, de minden két- vagy háromhorgos wobblernél előjöhet. A horgok megakadása sok esetben egyszerre történik a felső és alsó fogazatban, a fellépő erőhatást pedig maga a wobbler kell, hogy elviselje. Amikor a harcsa ráfordul vagy rávág a wobblerre, iszonyatos erők léphetnek fel. Ha a wobbler megfeszül, mielőtt a hal összezárná a száját, szinte a teljes teherbírás a két horogra, ebből következően a két rögzítési pontra vagy az érzékenyen összekapcsolt wobblerrészekre tevődik át. Jobbik esetben csak megroppan a test, elhajlanak a kapcsolószemek, meghajlik egy-egy horogág, rosszabb esetben viszont egyszerre(!) kitépheti a harcsa mindkét horgot, de legalábbis az egyiket, a másikat pedig annyira meggyengítheti, hogy az a fárasztást már biztosan nem bírja el.

Elég egy horog is!
Elég egy horog is!
Vastag rögzítő szemek
Vastag rögzítő szemek

Megoldás lehet az ilyen esetek elkerülésére (sok nagy harcsás így is tesz), hogy csupán egyetlen horgot hagyunk a wobbleren. Amellett, hogy a feszítő erő így nagyon ritkán lép fel (mert bizony a nyelv is megakadhat…), a horog is sokkal biztosabban fog beülni a bevágáskor.

Harcsa hajtotta J-11
Harcsa hajtotta J-11
...és az eredménye
...és az eredménye

Csavaró erőről akkor beszélhetünk, ha valamilyen oldalirányú hatás éri a megakadt horgot, pl. a harcsa hirtelen fejmozdulatot tesz, esetleg meg is pördül a vízben, vagy szerencsétlenül zárja össze a wobblert. Ez a csavaró erő egyértelműen a horog rögzítési pontjára hat, ami műanyag wobblerek esetében végzetes lehet. A látszólag erős rögzítés is valószerűtlenül könnyen enged el ilyenkor. Kivédésére célszerű minőségi anyagból készült, nem túl kisméretű wobblereket használni.

Konklúzió

Egy dologgal mindenképpen tisztában kell lennünk: nagyon kevés gyártó készít speciálisan nagytestű halaknak megfelelő műcsalikat. Minden, komolyabb teherbírást mutató erősítés plusz súly, és persze plusz költség is. Szép is lenne, jó is lenne, ha Európa legnagyobb ragadozó halára célzottan gyártanának műcsalit, műcsalikat. Azonban ez egyelőre még nincs így. A harcsahorgászok ezért jobbára be kell érjék a különféle házilag tuningolt megoldásokkal, illetve a harcsánál is erősebb szájú, tengeri halaknak gyártott kollekciók darabjaival. Sokan a Barramundira esküsznek, de ez is inkább elnyűhetetlen, semmint csodaszer. Számos esetet láttam, amikor egy „egyszerű” SSR többszörösen lefogta a tízezer forint felett vásárolt, tuningolt Barramundimat is…

Biztosított nyelvek
Biztosított nyelvek
Varrásra várnak…
Varrásra várnak…

Másik dolog, hogy ha közvetlen halvesztés nem is gyakran ered a wobbler sérüléséből, maradandó károsodás szinte biztosan előfordul, ha nem kifejezetten megerősített modellekkel horgászunk. Ha nem csupán arra játszunk, hogy vitrinünk vagy polcunk tele legyen harci sérült Rapalákkal, ezt megelőzhetjük néhány könnyen kivitelezhető beavatkozással. A kevésbé barkács beállítottságú pecások viszont jól teszik, ha tengeri kínálatból szerelkeznek fel.

Ez sem életbiztosítás
Ez sem életbiztosítás
Tengeri erőművészek
Tengeri erőművészek

Azt pedig, hogy az egyes wobblereket hogyan tehetjük a gyakorlatban is harcsabiztossá, hogy néz ki a kulcskarika-forrasztás, a bandázsolás, és az egyéb megerősítések, a sorozat befejező részében fogom bemutatni. A következőkben azonban még azokról a (számomra) fogós wobblertípusokról, műcsali-családokról írok majd, melyekkel sikerült jó néhány harcsát a partra segítenem...


Szöveg és kép: Gégény Viktor

Szólj hozzá:
zukfrufuj#1 2010. 02. 03., 20:55Hello

Légyszi aki tud infókat és tapasztalatokat a Heddon Tadpolly-val kapcsolatban az írjon. zukfrufuj@citromail.hu
köszi
vittorio#2 2010. 01. 30., 22:51Hétfőn (02.01.), ahogy szokott :))
Attis72#3 2010. 01. 30., 17:476.rész???
solyi#4 2010. 01. 24., 21:36Forrasztással kapcsolatban:Van egy 10 körüli ph-ás szappan jól zsirtalanít és a pákán is elvégzi a tisztítást.A fémet így nem bántja.Régi szakik használták, akiknek fontos volt a kémhatás.
hari18#5 2010. 01. 15., 19:31kösz az infókat
hari18#6 2010. 01. 15., 19:30csiszolással probáltam már ugyis jo csak kicsit hosszadalmas
vittorio#7 2010. 01. 15., 19:27Egy ezeréves savat használok, még Apám pincéjéből, fogalmam sincs, milyen típus és erősség, gondolom, 10% körüli sósav (HCl) lehet.
Ezt nem merem jó szívvel ajánlani, biztos van jobb, és főleg biztonságosabb megoldás a tisztításra, bár ez valóban nagyon flottul tisztít, ha fültisztítóval felviszed a karikára. Arra ügyelj, hogy ez szinte biztos, hogy elindítja a horogtartó szemek korrózióját, még ha forrasztás után azonnal át is mosod és megszárítod a wobit.
Valakinek, akinek nagyobb forrasztós tapasztalata van, szívesen venném, ha megosztana itt a tisztításra egy másik alternatívát!
hari18#8 2010. 01. 15., 17:44A kulcskarikát megszoktad csiszolni azt ugy forrasztod? vagy Savat használsz? ha igen miannak a neve?
kösz a segítséget
vittorio#9 2010. 01. 12., 18:17Hari18,
Ha jól forrasztod, biztos, hogy erősebb (egyforma méreteket tekintve).
De a minőségi gyári karikák teljesen jók hazai viszonylatban.

hari18#10 2010. 01. 12., 16:07Vittorio
Szerinted a forasztott kulcskarika erősebb mint egy jó minöségű kulcskarika?
összes hozzászólás megtekintése »
Szakírónk
Az ezüstkárász 1954-ben került be hazánkba Bulgáriából tógazdasági tenyésztés céljából. Rövid időn belül megjelent a vad vizekben is, ezzel kiszorítva az őshonos aranykárászt.