Cikk oldal
2016-12-09

A Balatoni Horgászrend változásai 2017-től

A BHNp Zrt. közzétette a végleges szabályzatot
A Balatoni Horgászrend változásai 2017-től

6 új ponttal bővül, és 5 pontban módosul a Balatoni Horgászrend 2017-től. A Balaton déli befolyóira felúszó halak kiemelt védelme mellett igyekeztünk hangsúlyt fektetni a napi és éves fogási kvóták kijátszásának megakadályozására.2016. 10. 21-én a III. Balatoni Horgász Konferencián mutattuk be a Balatoni Horgászrend tervezett módosításait a Balaton körül érintett horgász szervezetek képviselőinek. A tervezetre lehetőség volt a helyszínen szóban reagálni, valamint a konferencia után a kidolgozott javaslatokat megküldtük az összes Balaton-parti horgász egyesületnek és a megyei horgász szövetségeknek levél formában véleményezésre. A horgász-szervezetek vezetői kisebb észrevételek, pontosítások mellett elfogadták a módosítási javaslatainkat, sőt egyes kérdésekben szigorítást kértek.

A módosítások okait jelen cikkünkben alább pontról-pontra kifejtjük.

Az alábbi linkre kattintva megtekinthető az új horgászrend teljes szövege, az új pontokat és a módosításokat pirossal jelöltük:

A 2017-es Balatoni Horgászrend teljes szövege


Új horgászrendi pontok:

7. pont: "Április 15. és június 15. között a Keleti-bozót-csatornán a Bambi-hídtól és a Nyugati-övcsatornán a Kéthelyi-hídtól délre eső (felső) szakaszokon (beleértve a Cigány-, a Sári- és a Határ-külvíz-csatornákat is) általános horgászati tilalom van érvényben. Az említett szakaszokon a halgazdálkodási vízterületen és annak partján halfogásra alkalmas eszközzel tartózkodni tilos! Az említett hidak és a két vízfolyás balatoni torkolata közé eső szakaszokon a fenti időszakban szabad horgászni, de pontyot és harcsát megtartani tilos!"

Ezt a pontot tartjuk a legnagyobb jelentőségű új szabályozásnak. Ebben az időszakban ugyanis az ívási céllal nagy tömegben felúszó halak igen védtelenek a horgászokkal szemben, akik közül sokan sajnos nem tudtak önmérsékletet tanúsítani. Halászati őreinknek sok elfogása volt ebben az időszakban, de sajnos a hosszú befolyó szakaszokon nem tudunk éjjel-nappal folyamatosan jelen lenni. Ráadásul pont ebben az időszakban tapasztalható a Balatonon is fogási csúcs. A ponty tilalmának feloldását a Balatonon egyébként idén is meg fogjuk kérni, de a szabálypontban nevezett két szakaszon a feloldás nem lesz érvényes.

A Balatoni Horgászrend változásai 2017-től

8. pont: "Tilos célzottan olyan halra horgászni, amely méreten aluli (méretkorlátozás alá eső, de azt el nem érő hal) vagy amelynek fogási tilalmi ideje a horgászat időpontjában érvényben van, még akkor is, ha a horgász visszaengedi a halat. Ha véletlenül ismétlődően ilyen hal akad horogra, akkor a horgász módszert és/vagy horgászhelyet köteles váltani"

Sajnos az utóbbi években gyakran tapasztaltuk, hogy egyes horgászok célzottan horgásztak olyan halfajokra is, amelyek tilalom vagy méretkorlátozás védelme alá estek. Sőt, ilyen fogásaikról a közösségi médiában és horgász blogokban is beszámoltak, amelyet a reagáló közvélemény felháborodva fogadott. Azzal védekeztek, hogy a megfogott halakat visszaengedték, és ezzel nem sértették meg a hatályos jogszabályokat. A leírt magatartást valóban csak etikai szabályok ellenezték korábban, ezért jövőre ezt a kérdést is szabályozzuk a horgászrendünkben.

Sokan nem tisztelik (többek között) a kősüllő tilalmi idejét sem
Sokan nem tisztelik (többek között) a kősüllő tilalmi idejét sem

20. pont: "Az orrcsúcstól a faroktőig mért 75 cm-nél nagyobb csukából naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 75 cm-nél nagyobb csukát a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni."

Több horgász kérésére, mellyel teljesen egyetértünk, a süllő mintáján a csukára is állapítunk meg felső méretkorlátozást. A kapitális halak védelmének horgászturizmust élénkítő hatása van, az utóbbi évek fejlődési sorába így illeszkedik ez az új pont is.

A kapitális csukák is megérdemlik a védelmet!
A kapitális csukák is megérdemlik a védelmet!

30. pont: "Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a Hhvtv. által 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál (pl.: maximum 6 db süllő) a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi járműben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplójában."

Sajnos gyakran találkozunk olyan esetekkel, amikor egyes horgászok igyekeznek bevetni minden trükköt, hogy a napi fogási kvótát kijátsszák. Volt olyan személy, aki azt állította a nála lévő 18 db süllőre, hogy hosszabb időszakon keresztül fogta őket, a szákjában élve tartotta és éppen akkor szállította haza őket, amikor a halászati őr kollégáink átvizsgálták a csomagjait. A mesét persze nem hitték sem kollégáink, sem az eljáró hatóság, de szeretnénk elejét venni az ilyen történeteknek.

31. pont: "Fémből készült haltartó eszköz (drótszák, fémketrec) használata TILOS!"

A jogszabályok engedélyezik a zsákmány életben tartását a horgászhelyen a horgászat befejezéséig, azonban szeretnénk elkerülni a már-már az állatkínzás határait feszegető körülményeket, emiatt vezetjük be a fenti új pontot.

34. pont: "Tilos az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet váltott horgász esetében, amennyiben érvényes bejelentkezéssel rendelkezik."

Sajnos sokan ezzel az eszközzel próbálták elkerülni a behúzós területi jegy kiváltását, mondván ők csak etetésre használták a hajót, miközben nyilvánvalóan a szerelék bejuttatását is így oldották meg.

Módosított horgászrendi pontok:

13. pont: "A felnőtt horgász az éves területi jeggyel az év során összesen 100 db, az ifjúsági horgász 50 db, a gyermek horgász pedig 20 db darabszám-korlátozással védett halat tarthat meg. A kvóta elérésekor a második területi jegy emelt áron váltható, harmadik jegy váltására viszont nincs lehetőség!"

Az éves kvótát kifogó horgászoknak eddig lehetőségük volt új területi jegyet váltani és sokan éltek is lehetőséggel, sőt, voltak olyan horgászok, akik harmadik jegyet is váltottak. Ezen a gyakorlaton a horgászvezetők kérésére változtattunk. Úgy gondoljuk, hogy az így megfogható halmennyiség a horgász és családja éves halfogyasztását mindenképpen lefedi, az ezen túlmenő felhasználást (ne adj’ Isten értékesítést) pedig nem támogatjuk.

18. pont: "Az orrcsúcstól a faroktőig mért 70 cm-nél nagyobb pontyot megtartani TILOS! Az ilyen pontyot a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni."

Sok horgász kérdezte, hogy a nagy pontyaink védelme érdekében miért nem egy felső tömeghatárt állapítunk meg a testhossz szabályozása helyett? A kérdés azért is merült fel, mert a 2016-ban érvényben lévő 80 cm-es korlátozás ellenére is kikerült több kapitális, 20 kg közeli öreg hal a tóból, amelyek kerek formájuk miatt nem érték el a szabályozási méretet. Sajnos a horgászok többsége nincs felkészülve arra, hogy kíméletesen mérje meg egy ilyen méretű hal tömegét. Gondoljunk itt a rozsdás rugós mérlegre, aminek a kampóját beakasztják egy nagy ponty "állába" vagy kopoltyújába… A hosszmérés sokkal kíméletesebb, és a mindenkire kötelező érvényű méretkorlátozás miatt el is várható, hogy legyen a horgászoknál "centi". Így végül a tömeghatár helyett 80 cm-ről 70 cm-re módosítottuk a felső korlátozást.

Ezt az öreg tükröst 3-szor fogták meg és engedték vissza, de...
Ezt az öreg tükröst 3-szor fogták meg és engedték vissza, de...

... sajnos negyedjére már nem kapott kegyelmet. 18,61 kg volt, de csak 78 cm, így legálisan hazavihették.
... sajnos negyedjére már nem kapott kegyelmet. 18,61 kg volt, de csak 78 cm, így legálisan hazavihették.

29. pont: "A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről."

A 30. pontnál leírtakhoz csatlakozik ez a módosítás is, amellyel szintén a napi kvóta kijátszása ellen igyekszünk tenni.

36. pont: Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a parti horgászhely kivilágítása, valamint a horgászathoz használt vízijármű és horgászstégek minden irányból látható fénnyel történő kivilágítása kötelező.

A balesetek elkerülését és halászati őreink munkáját segíti az a kisebb módosítás, hogy a parti horgászhelyek és a vízi járművek mellett a horgászstégek éjszakai kivilágítása is kötelező lesz a jövő évtől.

A behúzós horgászrend változásai:

Felmerült problémaként, hogy a jelenlegi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy 18 év alatti személyek behúzós módszerrel, felnőtt felügyelete nélkül horgászhassanak. Véleményünk szerint ennek eldöntése leginkább a szülők felelőssége lenne, de a jövő évtől ezt a kérdést a Behúzós Horgászrendünkbe is szabályozni fogjuk az alábbiak szerint:

2.2 pont: 18. évét be nem töltött horgász kizárólag felnőtt felügyelete mellett horgászhat behúzós módszerrel.

A Balatoni Horgászrendben április 1-jétől tartó egy hónapos csónakos tilalom a behúzós horgászatot akadályozta, a horgász behúzáshoz csónakot nem használhatott. Alapvetően ez a szabály az ívó süllők védelmére született, így a behúzós horgászat szempontjából irreleváns, felmentés adható a horgászrendi pont alól. A változás az alábbiak szerint fog kinézni a 2017-es Behúzós Horgászrendben:

2.3 pont: Április 1. – április 30. közötti időszakban érvényes bejelentkezéssel, valamint behúzásra feljogosító engedély megléte esetén a behúzós horgász a Balatoni Horgászrend 6. pontja alól (csónakos tilalom) felmentést kap. Ebben az időszakban a vízen tartózkodás az alábbi esetekben engedélyezett:

   a)   a hal fárasztása, visszaengedése,

   b)   a horgászhely etetése,

   c)   helykeresés, vagy a szerelék behúzása.

Kaptunk olyan véleményeket is, hogy "jó lenne végre" egy olyan horgászrendet alkotni, amelyhez évekig nem kell hozzányúlni. Mi lennénk a legboldogabbak, ha ezt meg tudnánk valósítani, de – mint maga a természeti közeg is, amiben hobbinknak hódolunk – a horgászat egy dinamikusan változó szabadidős elfoglaltság, évről-évre jelennek meg új módszerek, eszközök és a szabályokat kijátszani próbáló furfangos megoldások, amelyekre nekünk is lépnünk kell a halállomány védelme érdekében. Hisszük, hogy horgászrendünk a becsületes, rekreációs célú horgásztársainkat egyáltalán nem korlátozza, ugyanakkor a Balaton halállományának – és így minden horgásznak – a hosszú távú érdekeit szolgálja.

Forrás & fotók: BHNp Zrt.
(balatonihal.hu)

Szólj hozzá:
Magnum97#1 2016. 12. 21., 12:23Lesz itt fedélzet súrolás...!...:)
kopaszkukacN#2 2016. 12. 21., 10:28😃
halpakka#3 2016. 12. 21., 10:21Köszönöm a jókívánságokat!
Talán egyszer személyesen is meggyőződhetünk arról hogy félreismertük egymást. Ha elvetődsz Földvárra.
Minden jót, nyálkás pikkelyes 2017-et!
kopaszkukacN#4 2016. 12. 21., 10:05balszerencsét hoz !!!!
kopaszkukacN#5 2016. 12. 21., 10:04Ha nem gond akkor most nem eresztek könnyeket!!!
Van egy igaz és találó mondás ami szerint élem az életem.

NEM AZT KELL NÉZNI MIT MONDANAK HANEM HOGY KI MONDJA!!!

És aki nem ismer az gondol aki ismer az meg tud mindent amit kell!

Neked is Kellemes Ünnepeket,Boldog Új Évet és mivel tudtommal balszerencsét hogy jó horgászatot kívánni ezért neked is kívánom hogy görbüljön jövőre!
halpakka#6 2016. 12. 21., 09:37Nem lehetünk egyformák. A hozzászólások megfogalmazása, tartalma relatív, az alapján megítélni valakit tévedés és hiba. Ebben nem feltétlenül kell egyet értsünk.
Petronellivel meg nagyjából egyformán húztátok ki a gyufát ha így megfelel. Csak ő volt olyan nagyvonalú hogy itthagyott, hogy pattogj magadban mint kecskecar a deszkán. Amúgy nem hiszem hogy becart volna a policájtól mert utána még megjelent itt ha jól emlékszem. Ennek amúgy sincs már jelentősége.

Furcsa hogy veled mindenkinek baja van itt. Jó részük az okosabb enged elvét követve itthagyott kínlódni, lehet igazuk volt. Én is így teszek. Maradsz még itt pár évig belesüppedve a hazug kis világodba, jön egy két új pofa, elveszekszel vitatkozol velük, pörgeted az oldalt. De nem változik semmi. Az emberek jönnek, de inkább mennek. Te maradsz. Lassan belesavanyodva a kis netvilágodba. Nem akarok rosszat. Csak egy picit gondolkozz el ezeken a dolgokon. De ha nem, az se baj. Nem kell rám hallgatnod. Én is elmegyek innen. Elhordhatsz minden gyávának beszarinak ezért. Nem érdekel már.
Amúgy a Balatoni halfogás tényleg javulóban van. Ez igaz. Nem lennél elveszett, vannak jó gondolataid. Csak a mázt kéne levetned amit magadra kentél.
Na Kellemes Ünnepeket, jó horgászatokat! Boldog Új Évet!

Ja...XD....!...:)
kopaszkukacN#7 2016. 12. 21., 09:19Na igen intelligens öreg tiszteletreméltó horgász cimborám csak hogy tegyük a fejekben lévő zavart tisztába!

A kukoricás felgyújtása már eleve bűncselekmény szóval keres jobb hasonlatot.
Nem kell IQ teszt ahhoz hogy kiderüljön ki mennyire fejlett szellemileg ,elég csak 1-2 hozzászólását elolvasni na már most te pl elég sok témában kevered a mell bimbót a kel bimbóval szóval javaslom ezt te ne nagyon feszegesd.
Kutyát gazdájáról embert barátjáról!!!!

A szavakat pedig próbáld értelmezni ,mert ha én azt írom hogy RITKÁN betlizek az ugye nem azt jelenti hogy SOSEM betlizek!!
Amúgy rengetegszer megírtam mással beszélgetve hogy az idei év elég keservesen sikerült :-))

A Balatonról meg már elnézést kérek de se Jazon se halpakka véleménye nem névadó számomra,vannak ismerőseim ,olvasom a cikkeket nézem a tv ,vagyis ahhoz eléggé képben vagyok hogy tudjam hogy a helyzet nem olyan lehangoló mint ahogy azt ti állítjátok.

A Balaton évek óta nagyon pozitív változásokon megy keresztül horgászati szempontból,végre gondos kezekbe került törődnek vele és van gazdája még akkor is ha itt pár ember a folyamatos negatív siránkozásával ezt próbálja más színben beállítani.

Szóval röviden ennyi.
halpakka#8 2016. 12. 21., 06:49No. Mivel nem ismersz, nem beszélgettünk élőben soha, nem töltettél ki velem IQ tesztet, nem versenyeztünk kvízjátékban, így a bölcsességről alkotott véleményed nélkülöz minden alapot.

Nem értem ezt a feljelentősdit. Mindketten felgyújtottátok a kukoricást, ergo mindegy ki nyomja fel a másikat mindkettő el lesz sheggelve. Tehát bölcs-e az aki ilyen esetben árulkodik?

Akkor most én vagyok -pedruska- ( ahogy írod), vagy mi van? Van némi zavar a fejekben. Illene rendet tenni nemde? Az ünnepek csak rontanak a helyzeten.

Apropo. 2 betli? Hát a Duna nem agyontelepített tó igaz? Nem te voltál nem is olyan rég aki azt hangoztatta hogy sosem betlizik?
Apukám a szélkakas hozzád képest kismiska. Tényleg rendet kéne tenni a fejekben.

A Balaton meg amúgy befagyott. De még nem lehet rámenni a jégre. Pedig de jó lenne egy kis szokásos léki csukázás...

..Ja....XD...!....:)
Magnum97#9 2016. 12. 20., 18:47A tárgynál vagytok látom...!...:)

..Ja....XD...!...:)
dk74#10 2016. 12. 20., 18:44Ajajajj....
összes hozzászólás megtekintése »
Szakírónk
A halak színét a bőrükben termelődő különféle színsejtek aránya határozza meg. Ha egy faj irharétegében nagy mennyiségű guanin termelődik, akkor a hal színe ezüst lesz. Ha melanin sejtekből van több, fekete vagy barna lesz a bőrszín. Sárga szín akkor fordul elő, ha a xantofill színsejt dominál, míg piros akkor, ha az eritrofill van nagyobb számban jelen.