Cikk oldal
2016-12-29

Tisza-tavi horgászrend 2017.

A vízkezelő közzétette a jövő évi szabályzatot
Tisza-tavi horgászrend 2017.

Az alábbiakban közöljük a 2017. évi horgászrendet.


TISZA-TAVI HORGÁSZREND 2017.

Általános horgászati előírások

1.A) A felnőttek részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db compó, vagy 2 db süllő és 1 db kősüllő). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 3 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.

1.AB) A 65 év felettiek részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db compó, vagy 2 db süllő és 1 db kősüllő). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 3 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.

1.B A korlátozott horgászati jogosítványú, nők részére váltható éves területi jegy birtokosa 1 bottal, és azon legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában, a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db compó, vagy 1 db süllő és 1 db csuka). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 2 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában, összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.C) Az ifjúsági területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával rendelkező személy, aki a 10. életévét már betöltötte, de a 19. életévét az adott év december 31-ig még nem tölti be) 1 bottal, és azon legfeljebb 1 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. Ifjúsági területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db compó, vagy 1 db süllő és 1 db csuka). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 2 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.D) A gyermekek részére kiadott területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával nem rendelkező személy, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét az adott év december 31. napjáig még nem tölti be) 1 bottal, azon 1 db – maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat. A darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 1 darabot tarthat meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 3 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.E) A turisták részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre 1 bottal és legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg (pl.: 1 db ponty és 1 db harcsa, vagy 2 db csuka). A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.

2. A darabszám-korlátozással védett halak horgászata az engedélyezett mennyiség kifogása (megtartása) után folytatható, azonban minden további megfogott ilyen halat a horgász köteles azonnal, kíméletesen visszaengedni.
3. A törvényben meghatározott fajlagos tilalmi időszakokra és a kifogható legkisebb méretekre vonatkozó szabályok az állami jegy és fogási napló-ban találhatóak. A Tisza-tavon azonban az alábbi fajok vonatkozásában a következő legkisebb kifogható méretek vannak érvényben:

ponty:  legalább 35 cm,

süllő: legalább 40 cm,

kősüllő: legalább 30 cm,

csuka: legalább 50 cm,

compó: legalább 30 cm,

menyhal: legalább 30 cm,

csapósügér: legalább 15 cm.
Tisza-tavi horgászrend 2017.

4. Tilos a harcsa horgászata és kifogása (megtartása) fajlagos tilalmi időszakában (május 2.-tól június 15.-ig) az öblítőcsatornákban, valamint november 2. és március 31. közötti időszakban a Tisza-tó teljes területén.
5. Fajlagos tilalmi időszakában tilos a tilalommal védett halfajra horgászni.
6. A Szartos vízterületén, továbbá a Kis-Tiszán az Eger-patak torkolatától a Laskó-patak torkolatáig, valamint a 33. számú főút hídja (Eger-patak hídja), az Eger-patak, a Kis-Tisza és a poroszlói gát által határolt vízterületeken november 15. és február 28. közötti időszakban ragadozó halra horgászni csak természetes csalival és egyágú horoggal engedélyezett, a pergetés, a műlegyezés, valamint a két- és háromágú horog használata tilos.
7. A kíméleti területek a területi jegy térkép mellékletén ábrázolva megtalálhatóak, valamint a határait a helyszínen táblák jelölik.

Vermelő kíméleti terület a Dühös-lapos vízterülete. Azaz a 33-as főút hídja (Eger patak hídja), ettől a hídtól a rábolyi gátőrházig az Eger-patak medrének bal széle, a kereknád, a gémeskút és a Bocskoros híd által határolt terület. Itt november 2. és február 28. között mindennemű horgászat és a tartózkodás tilos.

Szaporodó kíméleti terület a Tisza-tó gátjának a rábolyi szakaszán a 12/1-es töltéskilométere, az Eger-pataknak a Négyes és Borsodivánka községeket összekötő közúti hídja, a tiszavalki kikötő, valamint a Nyárád-ér jobb partja, és a Nyárád-ér Eger-patak összefolyása által határolt terület. Itt március 1. és június 15. között mindennemű horgászat és a tartózkodás tilos.

8. Január és december hónapokban a horgászat csak 7 órától 17 óráig, február hónapban 6 órától 18 óráig engedélyezett.
9. A kiskörei téli kikötő területén, valamint a duzzasztómű felvizén 300 m hosszan, továbbá minden műtárgy 50 m-es körzetén belül tilos horgászni és behorgászni. (beleértve az öblítőcsatornák szabályozó műtárgyait is).
10. Tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad. Minden kívülről és nem a fejrészen akadt, vagy külsérelmi nyommal rendelkező halat kötelező a vízbe visszahelyezni, megtartani tilos.
11. A Tisza-tó teljes területén tilos a vontatásos vagy sleppelő módszer (elektromos vagy robbanómotorral, evezővel, szél vagy sodrás által egyaránt).
12. A végszerelék behúzással történő bejuttatása csak és kizárólag behúzós területi jegy birtokában engedélyezett. Ilyen típusú területi jegy nélkül, parti vagy csónakos horgászat esetén a szerelék vízbe juttatása csak és kizárólag a partról vagy a csónakból elvégzett dobással engedélyezett. A végszerelék vízbe juttatása után attól eltávolodni tilos. Az etetőhajó használata tilos.

Tisza-tavi horgászrend 2017.

13. A Tisza-tavon foglalt horgászhely nincs, a horgászhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A csónak rögzítésére szolgáló karókat, kiszúrókat, az etetés helyét jelző bójákat a horgászat befejeztével a horgász köteles kiszedni és elvinni. A horgászhelyeket a növényzeten elhelyezett idegen anyagokkal megjelölni tilos.
14. A 12-es pont alól kivételt képeznek a behúzós horgászatra kijelölt – táblával és sorszámmal is ellátott – helyek (listájuk a Sporthorgász Kft. honlapján megtekinthető), melyre foglalás kizárólag társaságunkon keresztül valósítható meg. A behúzós horgászhelyen, behúzós területi jeggyel horgászó személyre az itt leírtakon túl a behúzós horgászrendben leírtak is kötelező érvényűek.

Tisza-tavi horgászrend 2017.

15. A behúzós horgászatra kijelölt helyeket bárki használhatja, azonban, ha oda – érvényes – behúzós jeggyel és foglalással rendelkező horgász érkezik, részére a helyet a nem behúzós jeggyel rendelkező horgásznak át kell adnia.
16. A behúzós horgászhely és a hozzá tartozó bója közötti területen más horgász csak a behúzós horgász beleegyezésével tartózkodhat.
17. Szemetes helyen tilos horgászni! A szemetes helyen horgászó személytől a területi jegy bevonásra kerül. A horgász köteles a horgászhelyet tisztán hátrahagyni. Ennek érdekében a keletkezett hulladékot vagy elszállítja, vagy a Sporthorgász Kft-től megvásárolt zsákban a gátkorona élén elhelyezi, amit a Kft. onnan elszállít.
18. A horgász sötétedés után és korlátozott látásviszonyok között köteles horgászhelyét, csónakját jól látható módon, folyamatosan megvilágítani.
19. A halgazdálkodásra jogosult fenntartja a jogot, hogy a Tisza-tó egész területén, bármely víztéren, határozatlan ideig – a horgászokkal és képviselőjükkel előzetesen egyeztetve – megtiltsa bizonyos horgászmódszerek alkalmazását vagy a horgászatot. Az életbe léptetett korlátozásról a társaság a weblapján (www.sporthorgasz.eu), elektronikus hírlevél formájában, a kikötőkben elhelyezett hirdető táblákon, valamint az érintett víztér határában elhelyezett táblákon tájékoztat.
20. A helyi horgászrend megsértése a területi jegy azonnali bevonásával jár.
21. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény valamint a végrehajtására kiadott rendelet az irányadó.

Horgászatához kedvező vízjárást, jó horgászidőt és kellemes szórakozást kívánunk!

Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.

Forrás & fotó: Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.
(sporthorgasz.eu)
Szólj hozzá:
kavics64#1 2018. 01. 25., 10:36Nem a szabadidő kellemes eltöltéséről szól már a horgászat ! Hanem arról hogy a horgászt lehetőleg a halőr tudja megfogni és az engedélyét bevonni a lehetetlen szabályok be nem tartása miatt ! Igy a lóvé megmarad nekik és a horgászból is kevesebb jár a vízre !Minek a túlzó szabályozás amikor Verespatak megint aranyat termel ? Jön egy esőzés és annyi lesz a halaknak ! De ez a tetves ***** MOHOSZ is minek van ha nem képvisel minket ? Irnék azoknak is levelet de már azt sem lehet nincs hová ! Ez a legjobb minden nagyon jó minden nagyon szép a horgász meg dögöljön meg a szabályok közepette !
kavics64#2 2018. 01. 25., 10:29Irtam egy faja hozzászólást és elszállt az egész !
nagyvarad1#3 2017. 02. 11., 07:52Kavics spori! Tegnap váltottam ki a horgász engedélyemet és a vele járó ("söralátétnyi")járulékos okmányokat. Kerek egy óráig tartott a nevezett okmányok kitöltése amit egyébként az irodában lévő négy alkalmazott csinált..(Ez nem vicc) Ráadásul ahogy korábbi hozzászólásomban is jeleztem,minden megváltozott megint a 2016-os szisztémához képest. Új formanyomtatványok tömkelege,új rublikák,új területfelosztás,új adatkezelési formák. Mintha a kozmoszban utaznánk és évente egy másik bolygón telepednék meg.A Tisza tóra pl. már nem adják a gátjárásit együtt a ter.engedéllyel.Ráadásul a gátjárási engedély egy hónappal korábban lejár mint a horgász területi engedély.(összehangoltság)
Amikor végeztem és kiléptem egy táskányi dokumentummal az irodából,a kint várakozóknak elmondtam,hogy egy napi hideg élelmet szerezzenek be mielőtt nekivágnak,mert a cécó felér egy főiskolai szakdolgozat megírásával. Üdv.
kavics64#4 2017. 02. 10., 17:00Nagyvarad frappánsan megfogalmaztad ! De hol vannak a szabályhozók ? Itt nem mernek nyilatkozni ?
nagyvarad1#5 2017. 01. 29., 18:39Egyet értek az előttem szólókkal.... Ezt a szabályozást "rend"-nek nevezni egyszerűen fogalmi zavar.
Nincs rend.... De van rendetlenség ami nem a horgászoknak köszönhető,hanem a szakadatlanul változó szabályozásnak,ami ráadásul pocsék,ahogy az előttem szólók is hangsúlyozzák. Egyik oldalon létezik a szabály a szabály hátán ami a horgászokat korlátozza, kötelezi figyelmezteti,tiltja és persze ellenőrzi a leghatékonyabb és legdrágább technikai eszközök bevetésével. Éjjel látó vízen parton,videó felvevő ,GPS követő,terepjáró,uniformis ,fegyver és még sorolhatnám. Ehhez még hozzá kell adnom az ortodox szabályértelmezést amit a halőrök rendőrök,gátőrök,természetőrök,polgárőrök sattöbbiőrök foganatosítanak a bal***** horgásszal szemben, aki mindezt (ráadásul) finanszírozza.
A másik oldalon viszont létezik a horgász,aki a folyón már nem tud horgászni a vízisportot űzők zaklatásától. Mindent tűrnie kell. Elsősorban azt,hogy a folyón csak a jégmadár fog halat. Másodsorban azt,hogy már a hal ki nem fogását is regisztrálni kell.Arról nem is szólok,hogy mit kell még beírni,bejegyezni regisztrálni ha esetleg fogtál....De ha mégis fogtál az agyon kell verni (kíméletesen,(?) ) Csak megjegyzem:ha egy kutyát agyonversz börtönbe zárnak. Továbbá,ha leszakítasz egy büdös növényt,ha szemetet találnak nálad amit akár a Tisza hozott Romániából el vehetik az engedélyedet,vagy 30 ezertől megszabadítanak. E-közben pedig a sporthajók tonna számra nyomják a folyóba a mérgező égésterméket.és mossák el a partot,döntik be a fákat iszonyúan eliszaposítva a folyót.... Behúzós horgászat...? "köszönjük...." Hol van a horgászat sport jellege amikor az egyik félre kedvezőbb szabály vonatkozik ha meg tudja fizetni? Viszont akkor ne mondjuk,hogy sporthorgászunk.... Mondjuk azt,hogy üzlet....
richeypi#6 2017. 01. 01., 13:51szerintem lassan a horgot is be kellene tiltani!
nem a horgászat korlátozásával lesz több hal.a hal szaporodására,élővilágát befolyásoló tényezőkre kellene odafigyelni.az úszóházakról,meg mindenhonnan ömlik a szenyvíz-szemét a tiszába.a hajos,jetes,nagymotoros közlekedés olyan hullámkeltéssel jár ami a partszéli élővilágot rombolja....és lehetne még sorolni.
de sebaj , még több tiltás és a kutya nem fog horgászni a méreten aluli halakra a tiszán.
kavics64#7 2016. 12. 31., 10:50Jó lenne ha azt is megírnák mikor lesz nyilvános horgászgyűlés !
kavics64#8 2016. 12. 31., 10:40Horgászni azért még lehet ? Egy félhavi fizetést fizetünk és ezért kapunk egy egész tiltó listát !! Aki kitalálta ezt az se volt normális !
összes hozzászólás megtekintése »
Szakírónk
Az amúr (Ctenopharyngodon idella) eredeti elterjedése a Jangce és a Sárga-folyó volt. A XX. században kezdték telepíteni világszerte ennek köszönhetően nemcsak Európába, hanem a tengerentúlra is eljutott. Hazánkban az első regisztrált amúr telepítés 1968-ra datálódik, melynek helyszíne a tatai Cseke tó volt.