Horgászvíz adatbázis

Ohati Horgász- és Bemutató Központ(I-III. tó, Nyugati-főcsatorna)

Víz mérete: 1,5 + 20, csat.: 13,5km (15m széles)
Megye: Hajdú-Bihar megye
Kezelő: Hortobágyi Halgazdaság zRt.
Elérhetőségek:
Varga Tamás Turizmusvezető, Tógazda Telefon: 06-52-369-110 Mobil: 00-36-30-513-1469 Fax: 00-36-52-369-134 E-mail: turizm.vez@hhgzrt.hu

Ohati Horgász- és Bemutató Központ(I-III. tó, Nyugati-főcsatorna)
Víz típusa:
mesterséges tó
Helyi rekord(ok):
III. tó: ponty 12, amur 10, csuka 10, harcsa 30, ekárász 1 / Nyugati-fcs.: ponty 20
Telepítés:
havonta
Fajlagos pontytilalom:
nincs
Pergetés engedélyezett-e:
nem
Etetés korlátozás:
nincs
Lékhorgászat engedélyezett-e:
engedélyezett
Csónakhasználat:
nincs
Bojlis horgászat lehetősége:
van
Sátorozás engedélyezett-e:
igen
Elvihető halmennyiség:
Az I. és II. tavakon sem lehet ingyenesen halat elvinni 2007-től (még keszeget és kárászt sem). A kifogott, a horgászrend által elvitelre engedélyezett és elvinni szándékozott halat a halőrháznál kifüggesztett napi áron lehet megvásárolni. Ez alól a Nyugati-főcsatorna képez kivételt, ahol a horgászrendben meghatározott mennyiségű halat el lehet vinni.
További szabályok:
Szabályok: Ohat I-II.
A napi jegy a jegyárusító halőrnél váltható a helyszínen a belépéskor. A napijegy egy fő részére biztosít horgászhelyet az Ohati I., vagy az Ohati II. horgásztavon.
A területre belépni, illetve a horgászatot megkezdeni csak érvényes horgászjegy birtokában szabad.
A területen csak gyalogosan szabad közlekedni, a gépjárművet az erre a célra működtetett parkolóban kell hagyni. A parkoló nem őrzött, az ott hagyott tárgyakért a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. felelősséget nem vállal.
Gépjárművel a parkolóba és a parkolóhoz vezető bekötőútra hajtani, csak a nyitvatartási idő kezdete előtt 15 perccel lehet.
A nyitvatartási idő után 15 perccel a gépjárművel a parkolót és a bekötőutat el kell hagyni.
A területre be- és kimenni csak a kijelölt bejáratnál lehet. A II. tóhoz bemenni csak a kijelölt útvonalon szabad.
Horgászhely: az egymástól maximum 1 méterre elhelyezett horgászkészségektől minden irányban számított 2 méter.
Horgászni csak a partról szabad, a vízbe menni tilos!
Használható felszerelés: 2 db bot, botonként legfeljebb 2 db egyágú, vagy 1 db két, vagy háromágú horog. Pergetni csak az Ohati II. tavon szabad.
A horgászjegy horgászati lehetőséget biztosít. A kifogott és elvinni kívánt halakat a hirdetőtáblán feltüntetett aktuális áron lehet megvásárolni. Az elvinni szándékozott halat a horgászat végén a halőrnél kell méretni és fizetni. Darab és méretkorlátozás nincs.
A kifogott halat nem kötelező elvinni. Az elvinni nem szándékozott halat azonban a fogás után a vízbe azonnal vissza kell helyezni, azokat ideiglenesen sem szabad összegyűjteni. Halat visszahelyezni csak abba a vízbe szabad ahonnan az kifogásra került.
Egy haltartó szákban egyidejűleg csak egy horgász zsákmánya tárolható. Szájbilincsre csak ragadozó halat szabad fűzni. Egy szájbilincsre állatjóléti okok miatt csak egy hal tehető.
A halak öncélú, bármilyen jelölése, csonkítása szigorúan tilos.
A horgásztó a hortobágyi nemzeti park területén helyezkedik el. A védettségi státusznak megfelelően tilos az élővilág bármilyen bolygatása, különös tekintettel a nád vágására, abban új beálló kialakítására, illetve a meglévők szélesítésére, taposására, a parti fák ágainak letörésére, kivágására.
Tilos szemetelni és szemetes helyen horgászni. Szemétnek számít a szotyola- és tökmaghéj, valamint a cigarettacsikk is, így azok eldobása is tilos. A hulladékot a területre kihelyezett kukákban lehet hagyni. Tilos továbbá a víz, vagy vízpart bármilyen szennyezése. A víz szennyezésének számít az állati eredetű hulladék, valamint minden romlott, penészes etetőanyag, az élővilág számára felvehetetlen anyag vagy csali vízbe dobása. Az etetőanyagon és csalin kívül bármilyen anyag vízbe juttatása.
A területen a tűzgyújtás egész évben tilos.
Mások zavarása, a zajkeltés tilos. Alkoholos befolyásoltság esetén a napijegy kiadása megtagadható, illetve a horgászat folytatása megtiltható, a terület elhagyására való felszólítás mellett.
A tavon versenyek, rendezvények szervezését és lebonyolítását a HHg Zrt. vállalja. Versenyeket és rendezvényeket csak előzetes bejelentés alapján, a HHg Zrt-vel kötött írásos megállapodással lehet tartani. Egyéb rendezvényekre területek bérlése szintén csak megállapodás után lehetséges.
A területen a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. által készített fotókat a Társaság kiadványaiban, termékein korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. dolgozói és halőrei a hatályos jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére. A halőröket hatósági feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek. A halőr a területen teljes jogkörrel intézkedhet, vitás kérdésekben az ő álláspontja a döntő.
A jelen horgászrendben rögzített szabályok megszegése az engedély azonnali visszavonását vonja maga után. A szabályok megsértőjének neve rögzítésre kerül, részére engedély 2007. évben nem kerülhet kiadásra.
A haltolvajlás mennyiségtől és halfajtól függetlenül rendőri intézkedést és feljelentést von maga után.
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt., mint jogi személy a vagyonkezelésében lévő területeken esetlegesen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal!
A horgász a szükséges engedélyek kiváltásával egyidejűleg elismeri a tárgyi szabályok ismeretét, elfogadja és magára kötelező érvényűnek ismeri el azokat. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Büntető Törvénykönyv, a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra és a természet-, valamint környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásai és rendelkezései az irányadók.
Ohat III.

Az Ohati III. horgásztó határai: északról és nyugatról a tápcsatorna, keletről a gáttal párhuzamos szivárgóárok, délről a szivárgóárok, valamint a gátat szegélyező nádas. Erre a területre érvényes jegy nélkül belépni, horgászni és horgászeszközzel tartózkodni tilos! Továbbá érvényes horgászjegy birtokában ezeken a határokon kilépni nem szabad.
A tavon a horgászat megkezdése előtt kérjük a horgászrendről tájékozódni szíveskedjen! A horgászatot megkezdeni csak a szabályok ismeretében szabad. A jelen tájékoztató rögzített szabályain túli aktuális kiegészítő szabályok, korlátozások, információk a parkoló melletti hirdetőtáblán folyamatosan megtekinthetőek. Ezek teljes körű betartása szintén kötelező. Emellett kérésre a halőrök is tájékoztatást adnak.
Horgászni csak a nyitvatartási időben lehet. A nyitvatartási idő előtt vagy után a terület határain belül tartózkodni tilos.
Éjszakai nyitvatartási időben csak éjszakai kiegészítő horgászjegy, valamint bojlis napijegy birtokában lehet horgászni. Aki nem rendelkezik ilyen jeggyel, annak a területen tartózkodni tilos.
Az éjszakai horgászat az engedélyen szereplő napot követő nap 06.00 óráig engedélyezett. A másnapi horgászidő kezdetekor a halőrnél újabb napijegy váltható.
Gépjárművel a parkoló előtti téren és a parkolóhoz vezető bekötőútra hajtani, csak a nyitvatartási idő kezdete előtt 15 perccel lehet.
A nyitvatartási idő vége után 15 perccel a gépjárművel a parkolót és a bekötőutat el kell hagyni.
A gépjárművet az erre a célra működtetett parkolóban kell hagyni. A parkoló zárt, oda gyalogosan és autóval bemenni, valamint onnan autóval kiállni csak az őr jelenlétében szabad. A parkoló kapuját csak a halőr kezelheti. A kerítésen átmászni tilos! A halőr telefonszáma a parkoló melletti hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre. A parkolón kívül parkolni tilos! A bevinni kívánt csomagokat minden alkalommal kérés nélkül be kell mutatni a halőrnek ellenőrzés céljából.
Bojlis jeggyel rendelkezők a tó gátjára gépjárművel behajthatnak. A behajtás csak az őr jelenlétében és az ő engedélyével lehetséges. A behajtási engedély csak a ki- és bepakolás idejére szól. A horgászat ideje alatt a gépjárművet az erre a célra működtetett parkolóban kell hagyni. A behajtani csak száraz talajra lehet.
A területre be- és kimenni csak a kijelölt bejárton szabad.
A stégeken horgászni és a tó északi gátján tartózkodni csak bojlis jeggyel lehet.
Előzetes helyfoglalás nincs. A napijeggyel horgászható partszakaszokon a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.

A horgászjegy horgászati lehetőséget biztosít. A kifogott és elvinni kívánt halakat a hirdetőtáblán feltüntetett aktuális áron lehet megvásárolni. Az elvihető halakra faj- és méretkorlátozás van érvényben.
Fogás után megvásárolható halfajok és azok tömegkorlátozásai:

Halfaj
Max. egyedi tömeg (gramm)

Ponty
2 990

Csuka
2 990

Harcsa
3000 - 5990

Amur
7990

Keszeg
Nincs méretkorlátozás.

Kárász
Nincs méretkorlátozás.


A fenti táblázatban nem szereplő halfajok nem vásárolhatók meg. Ezenkívül nem vásárolható meg a:
Ponty 2990 gramm egyedi tömeg felett
Csuka 2990 gramm egyedi tömeg felett
Harcsa 2990 gramm egyedi tömeg felett
Amur 7990 gramm egyedi tömeg felett

A nem megvásárolható fajok kifogott egyedeit, valamint minden kifogott, de elvinni nem szándékozott halat a fogás után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. Amennyiben a horgász saját fényképezőgépével kívánja megörökíteni fogását, fényképezésre a hal kifogásától számított öt perces időintervallum áll rendelkezésére. Amennyiben a halőrrel kívánja lefotóztatni fogását, azt a halőr irányába haladéktalanul jelezni kell. Fényképezés után az el nem vihető, valamint elvinni nem szándékozott halakat haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe.
Az elvinni kívánt halat a horgászat végén a halőrnél kell méretni és fizetni. Az elvihető halak tekintetében darabszám korlátozás nincs.
A kifogott és megtartható halak cseréje, átadása-ajándékozása, értékesítése szigorúan tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a kifogott hal már szákba, vagy - ragadozó esetén- szájbilincsre került, és a horgász azt a később kifogott, másik halra kívánná átcserélni. Átadáson-ajándékozáson a horgászat közben történő ingyenes halátadás értendő.
Horgászhely: az egymástól maximum 2 méterre elhelyezett horgászkészségektől minden irányban számított 2 méter.
Horgászni csak a partról szabad, a vízbe menni tilos!
Pontymatrac, sűrű szövésű haltartó szák (minimum 0,5 centiméteres szembőségű), nagyméretű merítőszák használata minden horgász részére kötelező. Ezeket a halőrnek érkezéskor kérésre be kell mutatni.
Egy haltartó szákban egyidejűleg csak egy horgász zsákmánya tárolható. Szájbilincsre csak ragadozó halat szabad fűzni. Egy szájbilincsre állatjóléti okok miatt csak egy hal tehető.
Halradar, távirányítású etetőhajó használata tilos.
A horgászhely megvilágítása az éjszakai horgászat ideje alatt napnyugtától napkeltéig kötelező.
A sátorverés a tavat körülvevő gáton megengedett. A sátor és a horgászfelszerelések a járművek közlekedését nem akadályozhatják.
A tó gátján elhelyezett filagória, padok WC-k, stégek és egyéb tóberendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a használók kötelessége. Amennyiben e tárgyakban károkozás történik, az okozott kárt a károkozó köteles teljes körűen megtéríteni.
A büfé csak a tó nappali nyitva tartása idején áll a horgászok rendelkezésére.
A horgásztó a hortobágyi nemzeti park területén helyezkedik el. A védettségi státusznak megfelelően tilos az élővilág bármilyen bolygatása, különös tekintettel a nád vágására, abban új beálló kialakítására, illetve a meglévők szélesítésére, taposására, a parti fák ágainak letörésére, kivágására.
A természeti értékek védelme mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet védelmére is. Tilos szemetelni és szemetes helyen horgászni. Szemétnek számít a szotyola- és tökmaghéj, valamint a cigarettacsikk is, így azok eldobása is tilos. A hulladékot a területre kihelyezett kukákban lehet hagyni. Tilos továbbá a víz, vagy vízpart bármilyen szennyezése. A víz szennyezésének számít az állati eredetű hulladék, valamint minden romlott, penészes etetőanyag, az élővilág számára felvehetetlen anyag vagy csali vízbe dobása. Az etetőanyagon és csalin kívül bármilyen anyag vízbe juttatása.
A területen a tűzgyújtás egész évben tilos. Ez alól kivételt képez a gázpalack és a vele kompatibilis égőfej alkalmazása.
Mások zavarása, a zajkeltés tilos. Alkoholos befolyásoltság esetén a napijegy kiadása megtagadható, illetve a horgászat folytatása megtiltható, a terület elhagyására való felszólítás mellett.
A tavon versenyek, rendezvények szervezését és lebonyolítását a HHg Zrt. vállalja. Versenyeket és rendezvényeket csak előzetes bejelentés alapján, a HHg Zrt-vel kötött írásos megállapodással lehet tartani. Egyéb rendezvényekre területek bérlése szintén csak megállapodás után lehetséges.
A területen a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. által készített fotókat a Társaság kiadványaiban, termékein korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. dolgozói és halőrei a hatályos jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére. A halőröket hatósági feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek. A halőr a területen teljes jogkörrel intézkedhet, vitás kérdésekben az ő álláspontja a döntő.
A jelen horgászrendben rögzített szabályok megszegése az engedély azonnali visszavonását vonja maga után. A szabályok megsértőjének neve rögzítésre kerül, részére engedély 2007. évben nem kerülhet kiadásra.
A haltolvajlás mennyiségtől és halfajtól függetlenül rendőri intézkedést és feljelentést von maga után.
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt., mint jogi személy a vagyonkezelésében lévő területeken esetlegesen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal!
A horgász a szükséges engedélyek kiváltásával egyidejűleg elismeri a tárgyi szabályok ismeretét, elfogadja és magára kötelező érvényűnek ismeri el azokat. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Büntető Törvénykönyv, a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra és a természet-, valamint környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásai és rendelkezései az irányadók.
Horgászidőszak:
2012. március 08. – április 01. 07.00 – 18.00 óra között 2012. április 05. – április 22. 07.00 – 19.30 óra között 2012. április 26. – augusztus 26. 06.00 – 20.30 óra között 2012. szeptember 30. – október 30. 07.00 – 18.30 óra között 2012. október 04. – október 28. 07.00 – 17.30 óra között 2012. november 01. – november 15. 07.30 – 15.30 óra között A tavak hétfő és szerda között egész évben zárva vannak halkíméleti okok miatt.
Éjszakai horgászat:
2012. április 26. - augusztus 28. 20.30 - 06.00 óra között
Jegyárak:
Nappali napijegy 3.200 Ft Éjszakai pótjegy 1.600 Ft Családi napijegy (4 horgászbotra) 4.800 Ft Családi napijegy 24 órára (4 horgászbotra) 7.200 Ft Bojlis (dupla) napijegy 4.500 Ft Családi bojlis (dupla) napijegy 6.300 Ft Kiegészítő jegy (+1 horgászbot) 1.500 Ft Gépkocsi behajtási jegy (maximum 30 perc) 1.300 Ft Pontymatrac bérlés 600 Ft Látogatói jegy (maximum 2 órára) 600 Ft
Napijegy váltás (hely, idő):
Nyugati-főcsatorna:
- Kecsege Horgászbolt - Tiszacsege, Fő út 13.
- Blue Fish Horgászbolt - Balmazújváros Veres Péter utca 7. - Rekord Horgászbolt - Debrecen, Darabos utca 8.
- Horgász Centrum - Debrecen, Csillag utca 11.
- Csali Butik horgászbolt - Debrecen, Tócóskert tér 1.
- A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. pénztára - Hortobágy-Halastó Hétköznapokon 700-tól 1500-ig.
- Ohati Horgász- és Bemutató Központ
Ohati I., Ohati II., Ohati III., horgásztó, valamint az Ohati Pisztrángos tó: kizárólag az Ohati Horgász- és Bemutató Központban, a horgászat helyszínén van jegyvásárlási lehetőség.
Napijegy újraváltása:
nincs
Egyéb tudnivalók, aktualitások:
Átlagmélység (m): 2,5 / 2,5
Fenékviszonyok: iszapos
Akadók: részben akadós, nádtorzsák, gallyak
Növényzet: füves part / nád-sás-fás-bokros / csatorna mentén fű, nád
Halak: ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, e.kárász, dévér, compó, széles(arany) kárász, sügér, domolykó, balin, más keszegfélék
2003 óta működteti az Ohati Halgazdaság a horgász és bemutató-központot. A tórendszer összesen 8 tóból áll, 350 hektárral. A területet a Nyugati-főcsatorna szeli ketté. A két horgásztó csendes, nyugalmas, természeti környezetben található. A védettségből adódó természetvédelmi korlátozások nem zavaróak, inkább teljessé teszik a a horgászat élményét. A keszegektől a hatalmas harcsákig, pontyokig, amurokig sokféle halat foghatunk, a finomszerelékes horgászoktól a kapitális specialistákig mindenki megtalálja a számítását, még a folyóvízet kedvelők is. A közelijövő tervei között szerepel stég-, és hídépítés, és folyamatos infrastrukturális fejlesztések.
Horgászállás megközelítése gépkocsival:
lehetséges
Megközelítés:
Budapest felől M3/3-mas - Füzesabony - 33-mas Debrecen felé - Tiszafüred után 22km - balra Ohat/Telekháza felé - kb. 2km - a tavak a (Nyugati-főcsatornai) hídtól megközelíthetőek.
Debrecen felől - 33-mas út - Tiszafüred irányába - Hortobágy - kb. 8km - az elágazásnál Telekháza felé jobbra...
Ma délelőtt
16 °C
Ma délután
29 °C
Holnap délelőtt
18 °C
Forrás: www.met.hu
Horgászvíz hírek
Tisza-tó: műtárgyak zárása

A Tisza folyó vízjárására és a téli üzemrendre való tekintettel a Tisza-tó X. számú szabályozó műtárgya 2019. december 13-án 8 órától...

Tisza-tó: téli vízszint 2. lépcső

Befejeződött a Tisza-tó téli vízszintje beállításának első lépcsője. A második lépcső a Tisza-tó alacsonyabb...

Horgászati tilalom – A Békési Horgász Egyesület felhívása

Tisztelt Horgászok! Kotrási folyamatok miatt a halállomány védelmét szolgáló vízszint nem biztosított, ezért...

Horgászrend változás a Látóképi Horgásztavon

A Hajdú Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége 2017. évtől halgazdálkodás szempontjából kezelésében tudhatja a...

Balatoni pontytelepítési beszámoló (12.03.)

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársai december 3-án egy fuvarral összesen...