Kárókatona gyérítésére vehető igénybe támogatás

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja pályázatot írt ki az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a halállományt veszélyeztető állat- és növényfajok gyérítésének támogatására.

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege 15 millió forint, bár a beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében módosulhat – olvastuk a MOHOSZ weboldalán.

A MOHOSZ 15 millió forinttal támogatja a kárókatonák gyérítését (Fotó: Pixabay, Meatle)

Egyszerűsített pályázatot adhatnak be a MOHOSZ azon horgászcélú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei, melyek legalább 2018.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei valamint a MOHOSZ speciális jogállású tagjai.

2020-ban nem pályázhat az a tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag, mely a 2018. vagy 2019. évben egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – méltányossági elnökségi döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti, tagegyesületi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

A támogatott lőszerbeszerzés, illetve annak felhasználása az őshonos halállományok védelmében végzendő közfeladatok ellátását segíti a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítésével és riasztásával. 

A támogatás utólagos elszámolással, kizárólag az ilyen célra felhasználható méretű acél- és más, nem ólomtartalmú anyagból (wolfram, bizmut, cink, ón) készült sörétes lőszer beszerzésére használható fel, egy pályázat keretén belül maximum bruttó 1.200.000 Ft értékű lőszer beszerzésére, illetve felhasználására lehet pályázni. 

A támogatásból megvalósítandó feladat elsősorban az állam tulajdonát képező halállomány védelmét szolgálja, a felhasználás célterületei így elsősorban az állami tulajdonú halgazdálkodási vízterületek. A gyérítési helyszínek között emellett a vonulási útvonalak mentén elhelyezkedő haltermelési létesítmények (tógazdaságok) is fontos szerepet játszanak, mivel az itt kilőtt egyedek is a természetes vizek halállományára nehezedő nyomást enyhítik. 

A 2018. és 2019. évben – jogszerűen, illetve hatósági engedély alapján – kilőtt kárókatona egyedek számának figyelembevételével, kilőtt egyedenként maximum 1200 Ft/egyed, egy pályázat keretén belül maximum bruttó 1.200.000 Ft értékű lőszer beszerzésére, illetve felhasználására lehet pályázni. A megítélt támogatási összeg az igényelthez képest alacsonyabb összegre is vonatkozhat.

Érvényes pályázat kizárólag a

  • MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető hiánytalanul kitöltött adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem), illetve az abban megjelölt hiánytalanul kitöltött mellékletek, 
  • a pályázott lőszermennyiségről a pályázó nevére kiállított 3 db árajánlat, melyen szerepelnie kell a lőszer típusának, darabszámának, cikkszámának és anyagának (acél, wolfram, bizmut, cink, ón)

beküldésével együtt nyújtható be.

Az adatlapot (idekattintva letölthető) és mellékleteit (ide kattintva letölthető) elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a titkarsag@mohosz.hu címre kell legkésőbb 2020. szeptember 10-ig beküldeni.

Forrás: magro.hu

Megosztás
Kategória: Hírek