Tájékoztató a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán (I.)

Tájékoztató a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgász okmányok biztosításával kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (I.)

Hatályos: 2020.11.06-tól

I. Általános helyzetkép, fogalommeghatározások

1. A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4-től a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány (továbbiakban: világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában.
2. A Kormány 479/2020. (XI.3.) Korm. rendelete 1. §-a alapján 2020. november 5-től éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozást rendelt el, így ezen időszakban – a munkavégzésre, élet- és egészségvédelemre vonatkozó kivételekkel – megtiltotta a lakóhely, tartózkodási hely, vagy a szálláshely elhagyását, illetve a közterületen történő tartózkodást.
3. A Kormány 479/2020. (XI.3.) Korm. rendelete 3. §-a alapján a sportrendezvényen az 1,5 m-es védőtávolság a nézők esetében kötelező, illetve a járványügyi készültségi időszak szabályai – így a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.
4. A Kormány 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelete 1. §-a alapján a 6. életévét be nem töltő kiskorú kivételével – többek között – tömegközlekedési eszközön, üzletben történő vásárláskor és munkavégzéskor, vendéglátó üzletben (az ott vásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama kivételével) az irodák területén, ügyfélfogadási időben az ügyfelek számára nyitva álló területen és minden olyan egyéb helyiségben, ahol ügyintézés céljából 5 főnél többen tartózkodnak egyidőben, valamint a sportrendezvények helyszínén (a sportolók, edzők és kísérők kivételével) mindenki köteles olyan maszkot viselni, amely az orrot és a szájat folyamatosan elfedi.
5. A Kormány 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelete 4. §-a alapján oktatási intézménybe a külön meghatározott személyeken kívül más nem léphet be, így ott rendezvény nem tartható.
6. A Kormány 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelete 7. §-a alapján vendéglátó üzletben 23.00 után 06.00 óráig – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos tartózkodni.
7. Rendezvénynek minősül a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász küldöttgyűlés, továbbá a horgász kiállítás és közönségtalálkozó.
8. Sportrendezvénynek minősül a horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által szervezett horgászverseny.
9. A horgászszervezetek által üzemeltetett, vagy az általuk bérbeadott vízparti épületek, egyéb létesítmények, ha a közösségi funkcióik mellett kereskedelmi jelleggel, működési engedély vagy igazolás birtokában egyéb árusítást is végeznek, üzletnek minősülnek.
10. A horgászboltok kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek.
11. Szálláshelynek minősül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló épületrész vagy terület, valamint bérbeadás keretében hasznosított nyaralóhajó.
12. Horgász szálláshely a hivatalos helyfoglalással 2020. november 4. előtt lefoglalt, díjfizetés ellenében használt terület, valamint horgász lakóhajó.
13. Horgászhelynek minősül a horgász szálláshelyen a szálláshely, sátorozás esetén a sátor vagy a lakókocsi és a vízpart közötti terület, ha ez a távolság a 10 métert nem haladja meg.
14. A 4. pont alkalmazása szempontjából a sportrendezvényen nem minősül nézőnek a versenyzőnként delegálható 1 hivatalos segítő, a verseny- és szektorbíró, valamint a szükséges technikai személyzet. A zárt körülmények biztosítása, annak ellenőrzése a versenyszervező szervezet (MOHOSZ, területi tagszövetség, horgászegyesület) vagy személy (hivatalos versenyszervező) kötelessége és felelőssége.
15. Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ hatályos, 2020. október 1-jei lezárási állapotú országos rendezvény- és versenynaptárában (versenynaptár) szereplő valamennyi esemény.

II. Éjszakai horgászatra vonatkozó rendelkezések

16. A 13. pont szerinti – közterületnek nem minősülő – horgászhellyel rendelkező 11-12. pont szerinti szálláshelyen, valamint lakóhelyen, tartózkodási helyen történő éjszakai horgászat a 2. pont szerinti kijárási korlátozás időszaka alatt visszavonásig engedélyezett.
17. A 16. ponttól eltérő helyeken, valamint a 12. pont szerinti határnap után kezdeményezett horgászati célú helyfoglalások, horgászatok esetében a 2. pont szerinti kijárási korlátozás időszaka alatt az éjszakai horgászat általánosan nem engedélyezett.

III. Kiemelt rendezvények

18. Kiemelt rendezvény megrendezésére a 2020. évben már nem kerül sor.

IV. Világ- és Európa Bajnokságok

19. Világ- és Európa Bajnokságok megrendezésére a 2020. évben már nem kerül sor.

V. Országos bajnokságok

20. Országos Bajnokságok megrendezésére a 2020. évben már nem kerül sor.

VI. Területi, helyi horgászversenyek, kiemelt versenyek

21. A MOHOSZ versenynaptárában szereplő, már meghirdetett horgászversenyek, mint sportrendezvények a jelen eljárásrendi tájékoztató előírási keretei között általánosan megtarthatók azzal, hogy a 3-4. pont szerinti óvintézkedések biztosítása és a végrehajtás helyszíni ellenőrzése a 14. pont szerinti versenyszervező feladata és felelőssége, továbbá a MOHOSZ által biztosított „Egységes egészségügyi kockázati és felelősségvállalási nyilatkozat IIb2.” kitöltése és az előírt versenyszabályozási elemek betartása kötelező.
22. Előírt versenyszabályozási elemek:
a) biztosítandó a többszörös fizikai érintést elkerülő sorsolási technika alkalmazása,
b) legalább 10 méteres védőtávolság biztosítása a versenyzők, illetve 20 méteres védőtávolság biztosítása a párosok, csapatok között,
c) az eredményhirdetéseknél az aktuális járványügyi szabályozási helyzetnek megfelelő, lehető legkisebb szociális érintkezés biztosítása,
d) hivatkozás az aktuális eljárásrendi tájékoztató kötelező alkalmazására,
e) a versenyszervező fenntartja a jogot a testhőmérséklet mérésére, lázas állapot esetén a verseny színhelyére történő beléptetés megtagadására.
23. A MOHOSZ rögzíti, hogy a 2020. évben már nem ad ki meghívólevelet külföldi sportoló részére és nem támogatja a magyar csapatok külföldön történő versenyzését
24. Meg nem hirdetett (új) horgászverseny meghirdetését és lebonyolítását a MOHOSZ a 2020. évben nem támogatja és nem engedélyezi.

VII. Horgászszervezeti közgyűlések, küldöttgyűlések, értekezletek, évzárók

25. 10 főt meghaladó tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi közgyűlések, küldöttgyűlések, értekezletek, évzáró rendezvények megrendezését a MOHOSZ visszavonásig nem támogatja, alternatívaként javasolja a videokonferencia megszervezését.
26. A horgászszövetségi rendezvények tárgyában a MOHOSZ külön tájékoztatja az érintetteket.

VIII. Központi ügyintézés

27. A MOHOSZ OHSZK főigazgatója „az új típusú koronavírus második hulláma okozta járványügyi ideje alatt a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ működésének egyes szabályairól, valamint a végrehajtás érdekében elrendelt rendkívüli munkajogi intézkedésekről (III.)” szóló 4/2020. (11.02.) ügyviteli szabályzatával a központ és a kirendeltség tekintetében rendkívüli munkarendet vezetett be, de ezen munkarend – személyes ügyintézői jelenlét és folyamatos telefonos elérhetőség mellett – továbbra is biztosítja a MOHOSZ OHSZK működőképességének megőrzését, egyben munkatársai egészségének fokozott védelmét az ezzel összefüggő kockázatok minimalizálása mellett.
28. A 27. pont szerinti ügyviteli szabályzat alapján a személyes ügyintézés biztosított.

IX. Tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi és értékesítési ponti, HORINFO és Horgászjegy Kft. ügyfélszolgálati ügyintézés; eltérő munkáltatói rendelkezések lehetősége

29. Valamennyi, a járványügyi előírások és korlátozások betartásával működő ügyintézési és értékesítési pont esetében a maszkviselés az ügyfelek és az ügyintézők esetében egyaránt kötelező, továbbá MOHOSZ OHSZK javasolja, hogy
a) egy légtérben az ügyintézők számát meghaladó számú ügyfél ne tartózkodjon,
b) az ügyfelek egymástól minimum 2 méterre helyezkedjenek el,
c) ha ez megoldható, a várakozásra a b) pont szerinti védőtávolság alkalmazásával a szabadban kerüljön sor,
d) kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,
e) kerüljék a készpénzforgalmat, támogassák a bankkártyával történő fizetést,
f) a forgalom eloszlásának érdekében lehetőség nyíljon az időpont-egyeztetésre,
g) gondoskodjanak az ügyfelek és a dolgozók személyi biztonságának növeléséről (fertőtlenítő kézmosás, eldobható kéztörlők)
h) a bejárati kilincsek, feljáró korlátok legalább naponta kétszer fertőtlenítésre kerüljenek,
i) a rendszeres szellőztetés biztosított legyen,
j) a szociális helyiségek fertőtlenítését rendszeresen végezzék el klór tartalmú fertőtlenítőszerrel.
30. A 27-29. pont szerinti szabályozások figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK felkéri a munkáltatói feladatkörrel rendelkező horgászszervezeteket, hogy a rendkívüli munkarendjükre vonatkozó szabályokat a helyben szokásos módon tegyék közzé és azokat folyamatosan aktualizálják.
31. A HORINFO és a Horgászjegy Kft. központi, telefonos ügyfélszolgálata változatlan ügyintézési időben rendelkezésre áll, ugyanakkor a megnövekedett forgalom okán a telefonvonalak terhelése miatt a várakozási idő meghosszabbodhat. Kérjük, hogy amennyiben az ügy sürgőssége megengedi, akkor alternatív megoldásként az ugyfelszolgalat [KUKAC] horgaszjegy [PONT] hu címre küldött mail formájában érdeklődjenek, s ez esetben a válasz 2 munkanapon belül minden esetben megküldésre kerül.

X. Haltelepítések

32. A haltelepítések az előírt bejelentési és halegészségügyi rendelkezések betartása mellett jelenleg elvégezhetők azzal, hogy a szervezett megtekintés nem támogatott. Nem minősül szervezett megtekintésnek a haltelepítésekhez kirendelt fogadók és kísérők, ellenőrök, horgászszervezeti vezetők jelenléte.
33. A haltelepítések során a halszállítással kapcsolatban a NÉBIH és az egyéb hatóságok élőállat szállítmánnyal, belföldi áruszállítással kapcsolatos rendelkezéseit és tájékoztatóit kell alkalmazni azzal, hogy a személyes érintkezés kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.

XI. Általános tájékoztatás

34. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan veszélyben lévő az idős horgásztársakat a fertőzés veszélyének csökkentési lehetőségeiről, továbbá tartsák be az aktuális veszélyhelyzeti, védelmi, járványügyi rendelkezéseket.
35. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor
a) tömegközlekedés használata esetén maszkot viseljenek,
b) személygépkocsiban lehetőleg az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt,
c) a vízparton a területi jegyek kiváltása során kerüljék a tömeges sorban állást, amennyiben ez elkerülhetetlen, tartsanak egymástól legalább 2 méter távolságot, a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők pedig az 3 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól,
d) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit,
e) ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is egyénileg fertőtlenítsék,
f) fokozottan ügyeljenek rá, hogy szemetet (pl. élelmiszer csomagolóanyagokat, használt zsebkendőket, papírtörlőket) ne hagyjanak maguk után, azokat gyűjtsék össze és tegyék a (lehetőleg egy zacskóba csomagolva) a legközelebbi hulladékgyűjtőbe.
36. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
a) az aktuális védelmi, járványügyi jogszabályi rendelkezések megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,
b) a jogszabályi és horgászszervezeti járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.

XII. Záró rendelkezések

37. Jelen tájékoztató I. 2020.11.06-tól a visszavonásáig hatályos, egyidejűleg a kiadásával hatályát veszti az új típusú koronavírus okán elrendelt őszi járványügyi készültségi időszak horgászsport eseményeiről szóló, 2020. október 1-jei keltezésű (V.) MOHOSZ közlemény.
38. A MOHOSZ valamennyi, ezen tájékoztatót érintő változásról, vagy a tájékoztató hatályon kívül helyezéséről a weblapján és Facebook elérhetőségén keresztül, valamint körlevél keretében is haladéktalanul értesíti a horgászszervezeteket, illetve a HORINFO rendszeren keresztül a regisztrált, egyéni e-mail címmel rendelkező horgászokat.
39. A MOHOSZ OHSZK elrendeli, hogy az aktuális lapzárta időpontjában érvényes tájékoztató és a versenynaptár a Magyar Horgászban, mint a MOHOSZ hivatalos lapjában az 1. pont szerinti veszélyhelyzet időszakában minden lapszámban teljes terjedelmében közlésre kerüljön.
40. A tájékoztató tárgyában felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében az Igazgatási és Szervezési Osztály vezetőjét a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címen lehet elérni, s a válaszadásra a küldő mail címre 2 munkanapon belül sor kerül.

Kérjük és megköszönjük szíves együttműködésüket! Továbbra is vigyázzunk egymásra!

Jó egészséget kívánva:

Dr. Szűcs Lajos elnök megbízásából Dr. Dérer István főigazgató

Budapest, 2020. november 5.

Forrás: Magyar Országos Horgász Szövetség
(mohosz.hu)

Megosztás
Kategória: Hírek