Adománygyűjtés a szigetszentmiklósi úszólápért

2020. december 10-e körül a Duna-ág elmúlt évtizedek legsúlyosabb környezeti katasztrófája következett be Szigetszentmiklóson, ahol ismeretlen tettesek nagy mennyiségű fáradt olajjal szennyezték be szeretett Duna-águnkat. A cselekményt hatékony és gyors vízügyi kárelhárítási munkák, hatalmas közfelháborodás, és példátlan társadalmi összefogás követte.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinációjában 3 vízügyi igazgatóság munkatársai azonnali beavatkozással, nagy erőkkel kezdték meg a károk elhárítását, megakadályozva a Duna-ág vizének teljes beszennyezését. A „tűzoltással” azonban nem ér véget a munka, a következő feladat az élőhely rehabilitációjának előkészítése. A szigetszentmiklósi úszólápos élőhelyen történt szándékos olajszennyezés, valamint annak ártalmatlanítása során a felszíni vízben, a folyómederben, a vízpartban, valamint az egyedülálló – Európában második legnagyobb – folyóvízi úszólápban, és az azt alkotó élőlénytársulásban több száz millió forintos eszmei kár keletkezett – a vízügyi ágazat tetemes védekezési, kárelhárítási költségén felül. Az úszólápos vegetáció teljes regenerálódása évszázadokat vehet igénybe. A károsodott élőhelyen emberi tevékenységgel kívánják a természeti folyamatokat elősegíteni, élőhely- és partfal-rehabilitációval, adott esetben a társulásalkotó őshonos és veszélyeztetett fajok visszatelepítési programjával, továbbá a bolygatott élőhelyen hamar megjelenő, terjeszkedő, inváziós idegenhonos fajok visszaszorításával.

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség adománygyűjtési akciót indít a helyreállítás költségeinek fedezésére. Kérnek minden Duna-ágat szerető horgászt és nem horgászt, hogy aki teheti, tetszőleges összeggel járuljon hozzá ennek a páratlan szépségű vízi világnak a helyreállításához. Az adományokat a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség bankszámlájára várják (K&H Bank Zrt. 10402300-50505355-52521009, közlemény: „RSD úszóláp helyreállítása”). Minden befizetett forintot az RDHSZ újabb egy forinttal egészít ki, így a lakossági felajánlásokból érkező összeg várható pozitív hatása megkétszereződik. Az adományok összegéről és a munka állásáról rendszeresen hírt adnak, a befizetett összeggel pedig tételesen elszámolnak. Az elvégzett munkákat szakmai és költségvetési beszámoló keretében is nyilvánossá teszik, így a felajánlások sorsa pontosan nyomon követhetővé válik.

Forrás & fotó: Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
(rdhsz.hu)

Megosztás
Kategória: Hírek