Gyékényesi intézkedések – a MOHOSZ közleménye

A MOHOSZ hivatalból értesült arról, hogy az Agrárminisztérium tájékoztatta a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályát (a továbbiakban: hatóság), miszerint a Gyékényesi Kavicsbányatóra (víztérkód: 14-063-1-4) vonatkozó 4HHgF/212-3/2017. sz. haszonbérleti szerződés érvénytelen. Ezt követően szintén értesült arról, hogy a hatóság a nyilvántartásából a Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő Egyesületet (8852 Zákány, Május 1. u. 6., a továbbiakban: egyesület), mint a halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultját 2022. január 24-i keltezésű határozatával törölte. A határozat alapján a döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, ugyanakkor a döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Megyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A MOHOSZ az egyesülethez köthető egyik Facebook oldalról, informálisan értesült arról, hogy az egyesület elnökének közleménye szerint a bírósági utat igénybe kívánják venni és egyben értesítik a horgászokat arról a tényről is, hogy területi jegy értékesítésre jelenleg nincs lehetőség.

A MOHOSZ közfeladat-ellátási jogkörében, a hatósági rendelkezéseket érvényesítendő az egyesület HORINFO szakrendszerben biztosított értékesítési jogosítványait a hatósági értesítéssel egyidejűleg felfüggesztette, így az egyesületnél és értékesítési pontjánál jelenleg egyedül a 2021. évi fogási naplók leadása, a fogások rögzítése jogszerű és lehetséges. Állami horgászjegy kiadására, gyékényesi területi jegy papíralapú vagy elektronikus forgalmazására, vásárlására így nincs lehetőség!

A MOHOSZ és a horgászok közös érdeke, hogy mielőbb helyreálljon a normál működési rend Magyarország egyik legjobb adottságokkal rendelkező horgászvizén, ezért a horgászszövetség már az értesítés napján felkérte a többségi tulajdonos, a Dráva-Kavics és Beton Kft. képviselőit, hogy a halgazdálkodással, horgászattal kapcsolatos terveikről egyeztessenek a területileg illetékes tagszövetséggel.

A továbbiakról a hasznosítási módra, formára irányuló tulajdonosi döntés és az Agrárminisztérium felé eljuttatott tárgyi nyilatkozat ismeretében lehet felelősen nyilatkozni. A MOHOSZ célja egyértelmű: legkésőbb a horgászidény kezdetére a halgazdálkodási hasznosítás visszaállítása, felelős, átlátható, lehetőleg horgászszervezeti működtetés biztosítása, a vízterület bevonása a versenysportba és horgászturisztikai fejlesztésekbe. Jelezni kívánjuk, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal felkérése alapján a halőrzést a továbbiakban a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége végzi, s hamarosan tájékoztatást ad az átmeneti időszakra vonatkozó horgászati rendelkezésekről.

Bízunk a helyzet mielőbbi megoldásában!

MOHOSZ Elnöksége

Budapest, 2022. január 26.

MOHOSZ – A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!

Forrás: Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége

Megosztás
Kategória: Hírek