Kecsege telepítés a Duna Baranya megyei szakaszán

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége 2022. április 11-én „a kecsege állománynövelő telepítése és a fogások monitorozása a foghatóvá tétel érdekében” jogcímű, ÁPFE-III/7/2021. pályázati kódszámon, a sikeres támogatási szerződés keretében, 80 kg jelölt kecsegét helyezett ki a Duna folyó, Dunaszekcsői kompkikötőjénél. A támogatás mértéke a pályázott telepítés és a telepítéshez kapcsolódó, felhasznált haljelek nettó értékének 50 %-a volt.

2
3
4
5
6
2 3 4 5 6

Ha valamely horgász jelölt kecsegét fog, az alábbi MOHOSZ közleményben leírtak szerint kérik jelenteni!

A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

Legyen újra hungarikum a kecsege fogása és fogyasztása!
Program indult a halfaj állománynövelésére és állományi felmérésére

A MOHOSZ közfeladat-ellátása keretében, az érintett területi horgászszervezetekkel együttműködve egy komplex szemléletű, középtávú szakmai programot indított a kecsege mint jelenleg „nem fogható” státuszú őshonos halfaj valós állományának és élőhelyi kockázatainak felmérésére, jelölt egyedekkel történő tömeges dunai és tiszai telepítésére. A program kitűzött célja annak bizonyítása és biztosítása, hogy a faj állománya megengedi, illetve megengedje azt, hogy ezt az egészséges, szálkamentes gasztronómiai különlegességet – szigorú méret- és darabszám-korlátozás mellett – ne csak a tenyésztett állományokból, hanem természetes vízi fogásokból is lehessen ünnepi alkalmanként biztosítani a családok asztalára.

Jelenleg Magyarországon a kecsege jogszabály alapján nem fogható státuszban van és így az egyedi, halgazdálkodási hatóság által biztosítandó fogási engedélyezés elvi lehetősége ellenére, a hatóság részéről a tilalmat az állománybecslésre és a veszélyeztetettségre hivatkozó természetvédelmi szakvéleményekre alapozva a horgászok valamennyi megfogott példányt kötelesek visszaengedni. Korábban, a kereskedelmi halászatok és az engedélyezett horgászat időszakában évről-évre bizonyítottan jelentős mennyiség került ki a hazai vizekből, melynek nagyobbik része az akkori halászfogásokból adódott. A MOHOSZ megítélése szerint jelenleg a már évek óta megszüntetett halászat halkivételénél is nagyobb hányadot tesz ki a kárókatona folyamatos állományi károkozása, de az elmúlt időszakban a horgászszervezetek annak ellenére folytatták a telepítéseket, hogy a madárkár tárgyában kompenzációt nem kaptak.

A horgászszövetség úgy ítéli meg, hogy jelenleg nincs megfelelő információ a dunai és tiszai állományok nagyságáról, azok elhelyezkedésről és korosztályos összetételéről sem. Konzultálva a horgászszervezettel, a MOHOSZ elérkezettnek látja a pillanatot, hogy elősegítse a végleges döntést a kecsege sorsával kapcsolatban, s ennek érdekében született meg a szakmai program. A végrehajtás során első lépésben idén ősztől 3 éven át rendszeres kísérleti, állománynövelő telepítésekre kerül sor megfelelő nagyságú, jelölt példányok mozaikszerű, a madárkár-veszélyre is figyelemmel történő őszi-tavaszi ciklusú kihelyezésével. Így első ütemként 8 millió forint keretösszeggel kiírásra került a telepítést és jelölést támogató pályázat a Duna folyam és a Tisza folyó vízterületi szakaszainak jogosult halgazdálkodási hasznosítói részére „A kecsege állománynövelő telepítése és a fogások monitorozása a foghatóvá tétel érdekében” jogcímen, ÁPFE-III/7/2021. pályázati kódszámon.

A beérkezett pályázatok, illetve a MOHOSZ OHSZK és a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság által elkészített szakmai koordinációs terv alapján összesen 30 mázsa, jellemzően 30 cm feletti kecsege kerül kihelyezésre 2021 őszén, illetve a kormorán kár megelőzése okán részben 2022 tavaszán, ebből tervezetten 8000 db egyedi sorszámozású haljellel ellátva. A telepítések a Duna folyam 7 szakaszán (győri szakasz 100 kg, komáromi szakasz 300 kg, esztergomi és fővárosi szakasz 300 kg, ercsi szakasz 300 kg, paksi szakasz 200 kg, tolnai szakasz 120 kg, bajai szakasz 100 kg, baranyai szakasz 80 kg) és a Tisza folyó 4 szakaszán (szabolcsi szakasz 600 kg, borsodi szakasz 200 kg, szolnoki-bácsi szakasz 400 kg, csongrádi szakasz 300 kg).

A telepítések közül elsőként 2021. szeptember 25-én, a Tiszai Hal Napja rendezvény keretein belül a szolnoki partszakaszon a gyermekek és a horgászverseny résztvevői közreműködésével 450 db haljellel ellátott kecsege került 200 kg mennyiségben a Tiszába. A betelepített kecsegék hátúszója mögött, az izomzatba rögzített sárga színű haljelek egyik oldalán a MOHOSZ felirat, másik oldalán pedig az egyedi sorszám látható.

Amennyiben egy horgász ilyen, egyedi haljellel ellátott kecsegét fog, kérjük, hogy a haljel levétele nélkül jegyezze fel annak sorszámát (lehetőleg fotóval is alátámasztva), a fogott hal testhosszát, súlyát, a vízterület nevét és víztérkódját a fogás pontos helyének megjelölésével (GPS koordináták vagy a legközelebbi település neve) és természetesen az adatok rögzítését követően azonnal, kíméletesen helyezze vissza a vízbe. A rögzített az adatokat és a fotót e-mailen a titkarsag@mohosz.hu címre vagy levélben a MOHOSZ postacímére (1511 Budapest, Pf. 7) kérjük eljuttatni a beküldő adatainak megadásával. A program végrehajtását segítő, a jelölt halak adatait beküldő horgászok között ösztönzésül évente értékes nyeremények, többek között dunai és tiszai éves (összevont, illetve adott szakaszra szóló) területi jegyek kerülnek kisorsolásra. A horgászszövetség a telepítési programmal párhuzamosan a kecsege hazai állományát, a jelölt halak vándorlását az ezzel megbízott szakemberek által végzett állományfelmérő halászatokkal is rendszeresen monitorozni fogja, s az eredményeket természetesen közzéteszi majd.

Konszenzusos elvi döntés született arról is, hogy ha sikerül bizonyítani a faj megfelelő állományát, akkor – jogalkotói, szakmai felügyeleti támogatás esetén – első lépésben, legkésőbb 2025-től az éves dunai vagy tiszai területi jeggyel rendelkező horgászok évente 2 db, 60 cm feletti példányt vihetnek el majd, illetve a MOHOSZ vállalja, hogy a kifogott (engedélyezetten elvitt) mennyiség 100%-át telepítés formájában a későbbiekben is rendszeresen visszapótolja. A MOHOSZ a program kihirdetése kapcsán azt is rögzíti, hogy ha nem sikerül a foghatóvá tétel ismertetett módon és korlátok között történő biztosítása, akkor 2024 után a horgászszervezetek az önfinanszírozott kecsegetelepítéseket beszüntetik, mert a horgászok befizetéseiből elsődlegesen a fogható halfajok telepítését és az idegenhonos halfajok egyre fontosabbá váló gyérítését kell biztosítani.

A MOHOSZ meggyőződése, hogy a program a természet- és állományvédelmi szempontok érvényesülését is jól szolgálhatja, mert számos ország fajmentési, állománynövelési célprogramjának példája, szakmai megközelítése alapján a totális, adminisztratív tiltás helyett a közösségi érdekeltség megteremtése és párhuzamosan az aktív állományfejlesztési, védelmi beavatkozások ötvözete lehet egy faj számára az igazi biztonság, a jövő kulcsa és egyben záloga.

Legyen a kecsege a jövő nemzedékei számára ismét horgászati hungarikum!

MOHOSZ Elnöksége

Forrás & fotók: Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetség

Megosztás
Kategória: Hírek