Közös társadalmi érdek a haltermelés, a horgászat és a halfogyasztás feltételeinek biztosítása

A Magyar Országos Horgász Szövetség és a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet közleménye

A háborús infláció és az évszázad aszályának együttes következményei a magyar haltermelési, halgazdálkodási és horgászati ágazatot az átlagnál is súlyosabban érintik, de mindez nem jelenti azt, hogy az ágazat képviselői nem képesek hatékony válaszokat adni az aktuális kihívásokra. Fontos és közös cél a haltermelés fenntartása és támogatása, a halfogás lehetőségének biztosítása, de a karácsonyi halpiac beszerzési lehetőségeinek fenntartása is.  Ezen célok teljesítése érdekében a MOHOSZ és a MA-HAL megállapodott az őszi haltelepítési célú halárakról, a telepítésekhez kapcsolódó horgászszövetségi támogatási program elemeiről, továbbá az Aszály-veszélyhelyzeti Operatív Törzs munkájának további támogatásáról. 

Idén a haltelepítésre irányadó árak meghatározása új módszertannal, két csoportban történt meg. A ponty I-III. nyaras korosztályai és a keszegfélék esetében a támogatási ár I. egyben felső árkorlát is, így a támogatási rendszerben az ezen árnál magasabb áron beszerzés nem fogadható be. E körben a 3 nyaras, ún. piaci ponty ára 1450 Ft/kg+ÁFA összegben került rögzítésre. A további, telepítésre támogatott halfajok esetében a támogatási ár II. nem jelent felső árkorlátot, de a támogatási rendszerben az ezen árat meghaladó árkülönbözet a támogatás alapjába nem számítható be. A támogatási árak a 100 km-es körzeten belüli szállítás költségét kötelezően tartalmazzák.

A 2022. szeptember 15-től 2023. április 30-ig realizálandó telepítésekre vonatkozó támogatásokra a pályázati kiírásokat a MOHOSZ a weblapján 2022. szeptember 15-ig közzéteszi. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a ponty 3 nyaras korosztályának beszerzése is támogatható lesz, továbbá a horgászszövetség ezúttal lehetőséget ad majd a vízterület nagyságától függetlenül a kisebb horgászegyesületek részére a piaci ponty kizárólagos telepítésének támogatására is. A várható támogatási intenzitás a fentiek szerint meghatározott nettó támogatási ár 30-40%-a, a maximális támogatás a kezelt vízterületek nagyságától és a szervezettípusoktól függően kettőmillió forint. A jelenleg aszállyal, kiszáradással, vagy egyéb vis maior elemmel sújtott vízterületek halgazdálkodási hasznosítói az őszi pályázati beszerzést ezúttal 2023. április 30-ig (tehát a remélt vízfeltöltődés bekövetkeztét követően is) teljesíthetik.

Az Aszály-veszélyhelyzeti Operatív Törzs munkájában a MOHOSZ az Agrárkamarával közösen ellátja a MA-HAL képviseletét is. A már bejelentett intézkedéseken túl intenzív tárgyalások folynak a kárenyhítések további lehetőségeiről. Az Agrárminisztérium döntött a halgazdálkodási tervek szerinti kötelező telepítések felfüggesztéséről is, mely döntés a speciális telepítési támogatások megalapozását is nagyban segítette, így ezen összehangolt, gyors döntések lehetővé teszik a koraőszi kényszer-lehalászásokkal piacra jutó hal támogatási rendszerbe történő bekapcsolását, majd a horgászszervezeti igények ismeretében a karácsonyi halpiac hatékony kínálati megszervezését is. 

MOHOSZ Elnöksége, MA-HAL Elnöksége

Budapest, 2022. szeptember 8.

Forrás: Magyar Országos Horgász Szövetség

Megosztás
Kategória: Hírek