Megkezdődtek az őszi haltelepítések a KHESZ vízterületein

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége vízterületein kezdetét vették az őszi haltelepítések, amelyek során – a tavaszi és a nyári halasítási periódusokhoz hasonlóan – ismét jelentősebb mennyiségű hallal fognak gazdagodni a folyók, a holtágak, a tavak és a csatornák.

A telepítések első hullámában dévérkeszeg, márna, kétnyaras ponty, balin, jászkeszeg kerül a vizekbe, a háromnyaras pontyok kihelyezését tervezetten október 10-én kezdik meg a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének munkatársai.

Az őszi haltelepítések kapcsán előrevetíthető, hogy az elmúlt fél év gazdasági folyamatainak következményeként kialakult magas pontyárak miatt ugyanazon költségből kevesebb mennyiség megvásárlását tudják megvalósítani. Mindemellett, amennyiben ritkább őshonos fajok beszerzésére nyílik lehetőség, a KHESZ által kezelt vizek halfaunájának megőrzése érdekében igyekeznek azt maradéktalanul kihasználni.

A piaci folyamatokban történő változások miatt, a KHESZ halgazdálkodási bizottsága a következő hetekben már a jövő évi haltelepítési lehetőségeket és halkihelyezési mennyiségeket fogja tárgyalni.

A telepítések nyitányaként a héten két olyan kuriózum halszállítmány is érkezett, amelyek beszerzésére ritkán nyílik lehetőség és amelyek a vizek ökológiai értékét, illetve horgászati vonzerejét egyaránt növelik.

Ezek közül az egyiket azok az extra méretű dévérkeszegek jelentették, amelyekkel kifejezetten egyes vízterületek „fehérhalállományát” kívánták erősíteni (Élővíz-csatorna, Poklás-csatorna). Fontos, hogy a Biharugrai Halgazdaság Kft. begécsi tóegységéből származó, átlagosan 1,5 kilogramm súlyú, bronzos színben pompázó, kiváló kondícióban lévő óriások mérete zömében eléri vagy meghaladja a KHESZ Helyi Horgászrendjében meghatározott, dévérkeszegre vonatkozó felső 40 centiméteres mérethatárt, ami miatt kímélésük, a megfogás utáni azonnali visszahelyezés mellett kötelező!

A másik különleges halas eseményt a héten egy 50.000 darabos tételt és 15 millió forint piaci értéket képviselő előnevelt márnaszállítmány adta, amely a KHESZ egy szintén régi és megbízható haltermelő partnerétől, a bajai Megafish Kft. tenyészetéből származott. A Körösök ugyancsak őshonos és a régi horgászlegendákban szintén ikonikus, de az utóbbi évtizedekben megfogyatkozott lakójával kapcsolatosan érdemes tudni, hogy országosan egyedülálló módon tavaly került sor először a telepítésére a KHESZ által a Békés megyei folyószakaszok vonatkozásában.

A kedvezőtlen gazdasági folyamatok miatt a vízkezelői munka soha nem látott nehézségekkel néz szembe, amelynek következtében az elért eredmények a vizek halállományát megbecsülő horgásztársadalmi szemlélet és jogkövető magatartás mellett tarthatóak fent.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
02 03 04 05 06 07 08 09 10

Forrás & fotók: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Megosztás
Kategória: Hírek