2023-tól növekednek a KHESZ által kiadott területi jegyek árai

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége vezetősége november hónapban tartotta ülését. A vezetőség eseti bizottságot hozott létre, amely testületet a területi jegyek forgalmának, típusainak, árainak, továbbá a KHESZ helyi horgászrendjének felülvizsgálatával bízott meg. A vezetőség novemberi értekezletének napirendjei között kiemelt téma volt a 2022. évi pénzügyi-gazdálkodási adatok és statisztikák elemzése mellett az eseti bizottság munkája alapján a KHESZ által kiadott területi jegyek típusainak áttekintése, a 2023. évi árak meghatározása, továbbá a helyi horgászrendi kérdések.

Az eseti bizottság részletes elemzéseket készített, majd átvizsgálta a 2022 és az azt megelőző években kiadott jegytípusokat, azok értékesített darabszámait, forgalmukat, végezetül a területi jegy struktúrával kapcsolatban megállapította, hogy a különböző típusú térségi területi jegyek lefedettsége megfelelő, ugyanakkor észrevételezte, hogy az un. „Egységes Körösök” típusú területi jegy forgalma az évek során lecsökkent, kiadott darabszáma viszonylag alacsony, így kivezetését javasolta. A helyi horgászrendben fő szempont volt a lehetőség szerinti rövidítés, a kvóták racionalizálása és pontosítások elvégzése.

A korábbi években bevett gyakorlat volt a KHESZ által kiadott területi jegyek árainak kétévenkénti emelése, ezt a gyakorlati szálat most kénytelenek megszakítani. A halgazdálkodásra, benne a haltermelésre ható áremelkedések a 2022. évi gazdálkodást és a 2023. évi árképzést nagyban befolyásolták. A halgazdálkodási ágazatban 75 százalékos takarmánydrágulás volt tapasztalható, mely a haltermelés költségein belül több mint 45 százalékot tesz ki. A haltermelés költségeit növelte továbbá az aszály, a magasabb üzemanyagárak és az élőmunka költségeinek fokozatos növekedése is. A környező alföldi körtöltéses halastavakon vízellátási probléma nem adódott, a csapadékszegény időjárás miatt azonban további többletköltséget jelentett a halastavak gyakori vízpótlására fordított üzemanyag.

Búza terményár alakulás: 2020. szeptember – 53.102 Ft/t; 2021. szeptember – 76.799 Ft/t; 2022. szeptember – 133.850 Ft/t; 2021/2022. év eltérés +74%
Kukorica terményár alakulás: 2020. szeptember – 45.668 Ft/t; 2021. szeptember – 72.818 Ft/t; 2022. szeptember – 129.986 Ft/t; 2021/2022. év eltérés +78%

A haltelepítésekben a legnagyobb arányt képviselő hároméves, azaz a horgászfogásokban elvihető méretkategóriát képviselő ponty beszerzési ára 2021. január és 2022. szeptember között meghaladta a 80%-os emelkedést, jövő tavasszal a betárolt halkészletek teleltetése miatt várhatóan elérheti az 1700 Ft/kg-os egységárat. A fiatalabb ponty korosztályok ára további 10-20 %-kal magasabban alakult. Emelkedett továbbá a beszerzési lehetőségek függvényében a telepítésekben szintén nagyobb arányban jelen lévő keszegfélék ára is, ami elérte az 1200 Ft/kg-ot, a ragadozó halfajok ára 3200-5200 Ft/kg között mozgott.

Élőponty bruttó beszerzési árának alakulása: 2021. január – 835 Ft/kg; 2021. szeptember – 893 Ft/kg; 2022. január – 1000 Ft/kg; 2022. március – 1200 Ft/kg; 2022. augusztus – 1400 Ft/kg; 2022. szeptember – 1523 Ft/kg; 2021/2022. szeptember eltérés +70,55%; 2021. január/2022. szeptember eltérés +82,40%

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének vezetői számára továbbra is elsődleges cél a területi jegyek áraiból befolyt bevételek legoptimálisabb felhasználása, ennek legalább 55 százalékából a kezelésükben lévő vizekbe minél nagyobb arányú halkihelyezés végrehajtása. Az elmúlt időszakban évről-évre törekedtek a korábbi év telepítési számait hozni, emelni. Ez a tendencia 2022-ben főként a halárak, továbbá a működésre ható költségek növekedése miatt az elmúlt 10 év után megszakadt. Előzők miatt az idei évi halasításokat a 2021-es kimagasló évhez viszonyítottan csak 65-70 százalékban sikerült megoldaniuk. Emelkedtek továbbá a vízkezelői tevékenység másik fő pillérét adó halszállítással és halőrzéssel, továbbá a vízpartok karbantartásával kapcsolatos költségek főként az ezekhez szükséges üzemanyag és az eszközök áremelkedése miatt.

Fentiek alapján a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének vezetősége nem volt könnyű helyzetben az árak meghatározásakor. Tovább nehezítette a döntést az egységes állami horgászokmány árának jelentős emelkedése. A KHESZ által 2023. évre kiadott területi jegyek áremeléséből és tervezett forgalmából kalkulált többletbevétel, a tervek teljesülésével is kizárólag a 2022. évi haltelepítési mennyiségek beszerzésére és kihelyezésére ad majd lehetőséget.

Az áremelés alacsonyabb százalékban érintette az általános és összevont típusú éves jegyeket (+14%), még nagyobb arányban (+26%) a különböző térségi típusú területi jegyeket. Alapelvként került lefektetésre, hogy egy éves felnőtt területi jegy 20.000 Ft-os áron induljon. Kivételt képez ez alól az időszakosnak minősített vízállása miatt a Dél-békési csatornákra kiadott területi jegy. 26 százalékot meghaladó mértékben növekedtek a kedvezményes kategóriájú területi jegyek árai, amelyeknél a felnőtt területi jegyek árainak 55-60 százalékát vették alapul. Szintén nagyobb arányban növekedtek a 24-48-72 órás és hetijegyek árai is.

Az előzőkben levezetett okok miatt került sor a KHESZ Helyi Horgászrendjének, főként a benne foglalt halelvitelt szabályozó kvóták felülvizsgálatára. A jelenleg érvényben lévő, egy felnőtt területi jegyre vonatkoztatott 100 kg-os (éves) kvóta kimerítése, azaz példaként 100 kg ponty kifogásának pénzben kifejezett értéke a rendszert már rövidtávon is fenntarthatatlanná teszi. Ennél a pontnál felmerült a drasztikus változtatás és a piaci áremelkedésekkel arányos árképzés, amelyet a terhek növekedése miatt nem szerettek volna. Döntésük alapján ezért mérsékelten, de csökkentésre kerültek mind az éves, mind az egy napra vonatkozó kifogható-elvihető halkvóták a következők szerint. (lsd. összefoglaló képtáblázat)

A KHESZ által kiadott legmagasabb árú általános felnőtt éves területi jegye 45.000 Ft lesz 2023-ban, ami az alapköltségeket, azaz egy átlagos 3.000 Ft-os egyesületi tagdíjat, az 5500 Ft-os állami horgászjegyet, az 5.000 Ft-os ESZH-t is figyelembe véve összesen 59.000 Ft, ami havi 4.917 Ft-os költséget jelent a kiváltójának. A havi költség halban kifejezett értéke így 3,22 kg háromnyaras ponty piaci (halastavi) értékének felel meg, ami egy napi kvótából könnyűszerrel kifogható, különösen a pontytelepítések idején.

Az összefoglaló képtáblázatban, segítve a jövő évi tervezhetőséget, részletesen látható a horgászat összesített személyi költségeinek 2023-as árai éves, havi és napi lebontásban is.

Az országos átlaghoz képest a KHESZ évről-évre a területi jegyek bevételéből az országos átlagnál lényegesen magasabb arányból hajtott végre haltelepítéseket. A megállapított területi jegyárak a 2022. évi halasítások irányszámait alkalmazva 2023-ban is megfelelő telepítések végrehajtására adnak lehetőséget. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének reményei szerint, a jegyárak emelkedésével a kiváltási kedv nem csökken, a halfogási lehetőségek a kvóták szigorításával nem romlanak és továbbra is népszerű marad a horgászat a Körösök vízrendszerében.

Forrás: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Megosztás
Kategória: Hírek